Sibula järv (Karula Sibulajärv)

Sibula järv, ka Karula Sibulajärv

Võrumaal, Anstla vallas, Ähijärve küla lähedal asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu
Järvest voolab läbi Mustjõgi

Veepeegel 3,3 ha, kaldajoon 745 m, pikkus 290 m, laius 130 m

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6402171 57°44'10" N 
649886 26°31'0" E 

Koiva vesikond - Mustjõe alamvesikond
Keskmise karedusega, kihistumata; kalgiveeline, rohketoiteline
KKR kood: VEE2134100

Lüllemäelt 9 km idakagus kuplite vahel peituv ovaalne, 2,9 ha suuruse veepeegliga järveke. Kõige sügavam koht (5,5 m) on järve keskel. Ümbruses on metsa ja põldu. Kaldad on õõtsikulised, põhi mudane. 

Umbjärv. Vesi on hele, kuid piimja tooniga. Talvine gaasire¾iim ei ole hea. Taimestikus leidus 1972. a. haruldast tömbilehist penikeelt.

Järv on võrdlemisi kalarikas. Esinevad ahven, haug, särg, linask ja koger.

Otse järve kaldal on koorijuhi ja pedagoogi Karl Leinuse (1889-1968) sünnikodu.
 /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:
Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee