Sarise järv (Saarise järv)

Sarise järv, ka Saarise järv

Võrumaal, Haanja vallas, Kriguli ja Sarise külade lähedal asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu

Veepeegel 2,3 ha, kaldajoon 579 m, pikkus 210 m, laius 160 m

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6390399 57°37'4" N 
683811 27°4'35" E 

Koiva vesikond - Mustjõe alamvesikond
Poolhuumustoiteline
KKR kood: VEE2154800

Ruusmäest 2 km edela pool, umbes 225 m merepinnast kõrgemal asuv 2 ha suurune umbjärv. Paikneb põllu- ja heinamaa ning metsaga kaetud küngaste vahel, piiratuna õõtsikuringiga. Vesi on pruunikas.

Kaldavees kasvas 1973. a. palju kalmust, laialehist hundinuia ja tarna, pilliroogu, konnarohtu, õõtsiku servas mürkputke, soovõhka, ubalehte, soopihla jt. taimi. veepeeglil esines peamiselt väikest vesikuppu, vesiroosi ja väikest lemmelt. Vees leidus vesikatku, harilikku vesihernest, pikka ja lapikut penikeelt, kardheina ja haruldast tömbilehist penikeelt.

Võrdlemisi liigirikas on kalastik, millesse kuuluvad särg, roosärg, haug, ahven, linask, koger ja luts. Leidub ka jõevähki.
 /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:
Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee