Saka järv (Soka järv)

Saka järv, ka Soka järv

Saaremaal, Kihelkonna vallas, Tagamõisa poolsaarel asuv rannikujärv. 

Keskpunkti koordinaadid:

  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6479687  58° 27′ 16″ N 
554613  21° 56′ 9″ E 

Veepeegli pindala 21,5 ha

Lääne-Eesti vesikond - Läänesaarte alamvesikond

Soolatoiteline rannikujärv

Saaremaa loodenurgas kaugele merre küündiv Tagamõisa poolsaar, eriti selle põhjaosa, on meie suurima saare kõige järverikkam ala. Siin leidub paarkümmend madalat järve, millest paljud peatselt kinni kasvavad. Kõige tähtsamad järved poolsaarel on Saka, Kiljatu, Sarapiku, Põdragu ja Taugepää järv ning Naelalaht, aga ka looduskaitse alla kuuluval Harilaiul asuv Lailepa laht.

Saka järv asub Kõrusest 1 km loodes. Selle ida-lääne suunas pikliku järve suurus on 25 ha, sügavus alla 1 m. Veekogu ümbritseb männimets ja võsa. Kaldad on soostunud, paiguti kivised, põhja katab lubimuda. Saka järvest voolab Kiljatu järve magistraalkraav.

Järve suhteliselt heleda värvusega vesi on põhjani segunev ja soojenev. 

Taimedest kasvas 1968. a. järves massiliselt mõõkrohtu, palju oli pilliroogu, konnaosja, ubalehte, tarna; põhjas leidus rohkesti mändvetikaid jt. Planktonit on järves vähe. 

Kalu leidub järves tõenäoliselt väga vähe. Veekogu võiks sobida kogrele.
 /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln 1977/

Kalanduslikult vähetähtis veekogu. Esineb koger. /Õngitsemine. Tln 2003/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln 1977

http://et.wikipedia.org