Sõmerpalu järv (Sõmerpalu veskijärv, Sõmerpalu veehoidla)

Pindala: 7ha
Kaldajoone pikkus: 2699m
Maksimaalne sügavus: 2.00m

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 57.8583333
Long: 26.8180556

Sõmerpalu järv, ka Sõmerpalu veskijärv, Sõmerpalu veehoidla

Võrumaal, Sõmerpalu vallas, Sõmerpalu küla lähedal asuv paisjärv. Mitteavalik veekogu.
Järv asub Võhandu jõel

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6416485  57°51'30" N 
667254  26°49'5" E 

Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond
KKR kood: VEE2076740

Allikad:
http://loodus.keskkonnainfo.ee