Ruusmäe järv (Rogosi järv, Rogasi järv, Hainjärv)

Pindala: 4,8ha
Kaldajoone pikkus: 1015m
Veevahetuse skaala: väga nõrk (< 0,5)

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 57.6352778
Long: 27.0855556

Ruusmäe järv, ka Rogosi järv, Rogasi järv, Hainjärv 


Võrumaal, Haanja vallas, Ruusmäe küla juures asuv looduslik järv. Avalik veekogu.

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6392344

57°38'6" N

Y

684277

27°5'8" E

Vesikond: Koiva vesikond - Mustjõe alamvesikond

Pindala 4,8 ha, pikkus 370 m, laius 150 m, kaldajoone pikkus 1015 m.

Registri kood VEE2153700

Ruusmäe järv.

Ruusmäel, endise Rogosi mõisa pargi serval paiknev 3,9 ha suurune umbjärv. See loode-kagu suunas piklik järv on küll looduslik veekogu, kuid mõisniku ajal olevat teda kaevamise teel laiendatud. Ta absoluutne kõrgus on umbes 228 m, sügavus 11,6 m. Järve ümbritseb kultuurmaastik. Kõvemat kallast leidub pargi juures, kus on ka ujumiskoht, mujal on perv õõtsikuline. Järv toitub allikatest, põhi on kaetud paksu mudakihiga.

Vesi on väga tugevasti kihistunud (1973. a. suvel oli temperatuuri vahe 18,7 kraadi, kusjuures temperatuur hakkas tugevasti langema juba 2 m sügavusel). Väga suured erinevused olid ka vee hapnikusisalduses: sellal kui pinnavee küllastumus hapnikuga ületas 130%, oli hapnik juba 3 m sügavusel täiesti kadunud. Eriti halb on järve veere¼iim talvel. Rohekaskollane vesi on vähe läbipaistev (1,3 m).

Ruusmäe järve taimestik on liigirikas (22 liiki) ja rohke. Taimharuldusi ei olnud.

Kalastikus on esikohal ilus suur koger, ka särg olevat kena ja rasvane. Olevat haugi. 1969. a. talvel, mil järv jäi tugevastu ummuksile, surid särjed ja latikad; ahven olevat hukkunud juba varem.
 /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977