Rummu karjäärijärv (Rummu karjäär, Rummu lubjakivimaardla)

Harjumaal, Lääne-Harju vallas Rummu aleviku lähedal asuv tehisjärv. Mitteavalik veekogu

Veepeegel 88,1 ha, saar 0,1 ha, pindala koggu 88,2 ha, kaldajoon 7 189 m. Keskpunkt:59°13'36" N, 59°13'36" N. KKR kood VEE2005520.

Varasemalt registris kahe veekoguna: Idakarjäär ja Läänekarjäär, nüüd liidetud üheks tervikobjektiks nimega Rummu karjäärijärv.

Murru Vangla tagune karjäär oli kunagi täies ulatuses kuiv. Sealt kaevandati nõukogude ajal paekivi killustiku jaoks. Veel enne seda, esimese Eesti Vabriigi ajal murti seal paasi käsitsi ja paekamakatest lihviti kohapeal trepiastmeid jm.

Karjääri uputamine algas sisuliselt Eesti Vabariigi taasiseseisvumisega. Killustiku toodangule ei olnud enam sellises mahus nõudlust. Seoses seaduste muutumisega katkes vangide töö ja ka kogu töökorraldus paekarjääris. Endiselt jätkus aga karjääri lõunaküljel asunud pumbajaama töö (kaevandusalasse nõrguvat põhja- ja pinnasvett pumbati kilomeetrite pikkusesse kraavi, mis viis vee Rummu asula keskel olnud suurde tiiki ja vett kasutati põldude niisutamiseks. Pumpamise intensiivsust hoiti vaid tasemel, et ei upuks välisvalve vahtkonda viiv tee ja vangla alal olnud hooned töötsoonis. Selle tõttu uppus esimesena karjääri lääneosa, sealt ei jõutud isegi ära toimetada suurt kaevandusekskavaatorit, plekkangaari ja üht traktorit.

Kui Murru Vanglal valmis uus idapiire (uus ja kõrge aed), kadus vajadus hoida kuivana vana välisvalve vahtkonna teed ja pumbajaama tegevus peatati. Algas kiire veetõus, mis mattis peagi enda alla enamuse endise kutsekooli ja tööstuse territooriumist, mis jäi vastvalminud idapiirdest väljapoole. Täna on see vanglale kuulunud kutsekool justkui veealune muuseum, mida saavad külastada vaid sukeldujad. /http://livehouse.ee/sukeldumine/siseveekogud/murru-vangla//

Viimati: Veebruar 2018

Vaata lisaks: