Roosna-Alliku külmaallikad

Roosna-Alliku külmaallikad,
allikad Järva maakonnas Roosna-Alliku vallas Pandivere kõrgustikulääneosas.
Sealsel märgalal avanevad 1,5 km pikkuse ja 0,5 km laiusel lõigul allikad, milledest saab alguse Pärnu jõgi. Allikaala summaarne vooluhulk on 100–870 l/s. Neist allikaist üks suurimaid on Tiit Eipre nimeline allikas, mille vooluhulk on 20–80 l/s.  
Märgalal pesitseb arvukalt (vee)linde.
Allikate kaitseks on loodud Roosna-Alliku külmaallikate kaitseala.
Vikipeedia