Roobioru lump

Roobioru lump

Võrumaal, Varstu vallas, Varstu alevikus asuv tehisjärv. Mitteavalik veekogu
Järve läbib Raudsepa oja
 
Veepeegel 1,2 ha, kaldajoon 622 m
 
Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6392637 57°38'50" N
659550 26°40'20" E

Koiva vesikond - Mustjõe alamvesikond
KKR kood: VEE2137530

Varstu järv ja Roobioru lump. Foto: /varstu.ee

Allikad: 
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee