Röamäe järv (Röamäe karjäär)

Röamäe järv, ka Röamäe karjäär

Järvamaal, Paide vallas, Eivere küla lähedal asuv tehisjärv. Mitteavalik veekogu
Järvest voolab läbi Võõbu peakraav

Veepeegel 3,2 ha, kaldajoon 1633 m
Maht 117 tuh m3

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6535362 58°56'25" N 
620340 26°5'26" E 

Lääne-Eesti vesikond - Pärnu alamvesikond
KKR kood: VEE2049750

Esineb särg, ahven, haug, mõnede kalameeste andmetel ka linask. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Allikad: