Riiska järv (Tõrva Riiska järv)

Pindala: 4,3ha
Kaldajoone pikkus: 796m
Maksimaalne sügavus: 9.99m
Veevahetuse skaala: nõrk (> 0,5 kuni 2)

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 57.9980556
Long: 25.9363889


Riiska järv, ka Tõrva Riiska järv

Valgamaal, Tõrva linnas asuv looduslik järv. Avalik veekogu

Pindala 4,3 ha, kaldajoon 796 m, pikkus 320 m, laius 190 m, suurim sügavus 12,2 m.

Järv on ebaühtlase ovaalse kujuga. Järve ääres asuvad võrkpalliplatsid, põhja- ja lõinakaldal väikesed tehislikult liivatatud supelrannad, veidi eemal asuvad mõlemal kaldal eramid. Kaldad ääristatud ida ja lääne suunas puuderiviga

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6430180  57°59'53" N 
614496  25°56'11" E 

Ida-Eesti vesikond - Võrtsjärve alamvesikond
keskmise karedusega, kihistunud; kalgiveeline segatoiteline
KKR kood: VEE2115600

Riiska järv. Foto: Enno-Kustav Väljal
 

Tõrva kaguserval, juba peaaegu linna sees, Valga maanteest kirde pool asuv kirde-edela suunas piklik järv. Kagukaldale on ehitatud suuri elamuid. Ta on 4,9 ha suurune ja suhteliselt sügav - kuni 12,2 m. Kaldad on võrdlemisi kõrged, laugjad, kohati esineb soostunud serva ja õõtsikulisi kaldalõike. Liivast kaldavöödet leidub peamiselt loodekaldal ujumiskoha juures, sügavamal on põhi kaetud mudakihiga.

Järv toitub allikatest ja kraavidest. Väljavooluks on kraav Õhne jõkke. Järve vesi on väga pruun, keskmise läbipaistvusega ja tõenäoliselt tugevasti kihistunud.

Taimestikku oli 1973. a. vähe, liike keskmisel arvul (15). Veesiseste taimede seas leidus haruldast tömbilehist penikeelt. 

Kalafaunasse kuuluvad ahven, särg, haug; olevat isegi karpkala, linaskit ja latikat.
/Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Särg, ahven, haug, karp, harvemini linask. Väikest kala lihtne tabada, suuremate isendite kalakotti meelitamine nõuab eeltööd. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Allikad:
Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977
http://register.keskkonnainfo.ee


Hotmedia.ee