Ridalepa paisjärv (Jõõpre veehoidla)

Pindala: 8,4ha
Pindala koos saartega: 8,5ha
Saarte arv: 1
Kaldajoone pikkus: 4149m
Keskmine sügavus: 1.00m

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 58.4586111
Long: 24.3330556

Ridalepa paisjärv, ka Jõõpre veehoidla


Pärnumaal, Audru vallas, Oara ja Ridalepa külade juures asuv paisjärv. Avalik veekogu.
Järve läbib Audru jõgi

Veepeegel 9,3 ha, saared 0,1 ha, pindala kokku 9,4 ha; kaldajoon 4149 m, keskmine sügavus 1,2 m.

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6479686  58°27'25" N 
519258  24°19'47" E 

Lääne-eesti vesikond - Pärnu alamvesikond

KKR kood: VEE2015910

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee