Restu-Madissõ järv (Visela järv, Visula kaksikjärv, Luiga järv, Punde paisjärv, Restu paisjärv)

Pindala: 61,5ha
Kaldajoone pikkus: 7223m
Veevahetuse skaala: väga tugev (> 10)

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 57.9313889
Long: 26.4825

Restu-Madissõ järv, ka Visela järv, Visula kaksikjärv, Luiga järv, Punde paisjärv, Restu paisjärv

Võrumaal, Urvaste vallas, Kassi ja Visela külade juures asuv paisjärv. Mitteavalik veekogu.
Järve läbib Visela jõgi

Pindala 61,6 ha, kaldajoon 7233 m

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6423554  57°55'44" N 
647065  26°28'57" E 


Ida-Eesti vesikond - Võrtsjärve alamvesikond

Kalgiveeline rohketoiteline

KKR kood: VEE2121620

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee

Hotmedia.ee