Restu järv (Restu veskijärv)

Pindala: 8,3ha
Kaldajoone pikkus: 1741m
Veevahetuse skaala: väga tugev (> 10)

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 57.9469444
Long: 26.3791667

Restu järv, ka Restu veskijärv

Valgamaal, Sangaste vallas, Restu küla juures asuv paisjärv. Avalik veekogu.
Järvest voolab läbi Väike-Emajõgi

Pindala 8,3 ha, kaldajoon 1741 m, pikkus 360 m, laius 185 m

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6425224  57°56'45" N 
640896  26°22'46" E 

Ida-Eesti vesikond - Võrtsjärve alamvesikond
KKR kood: VEE2121500

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
Hotmedia.ee