Rava järv (Rava paisjärv)

Rava järv, ka Rava paisjärv

Järvamaal, Ambla vallas, Rava küla lähedal asuv paisjärv. Avalik veekogu
Järve läbib Sääsküla oja

Veepeegel 2,5 ha, kaldajoon 1290 m, keskmine sügavus 2,2 m, suurim sügavus 4,5 m
Maht 62 000 m3, valgala 18,2 km2

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6555258 59°7'22" N 
605952 25°51'1" E 

Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond
KKR kood: VEE2013410

Rava järv. Foto: Anu Ansberg /puhkaeestis.ee

Ahven, särg, haug. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Allikad: