Ratva järv (Arvila järv)

Ratva järv, ka Arvila järv

Ida-Virumaal, Mäetaguse vallas, Metsküla küla lähedal asuv looduslik järv. Avalik veekogu

Veepeegel 25,2 ha, saared 0,5 ha, pindala kokku 25,7 ha; kaldajoon 2328 m, pikkus 700 m, laius 600 m, keskmine sügavus 1 m, suurim sügavus 1,5 m
Valgala 8,5 km2

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6569138 59°13'14" N 
684201 27°13'36" E 

Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond
Keskmise karedusega, kihistumata; kalgiveeline, segatoiteline
KKR kood: VEE2024200

nux21 - Ratva järv 2008
Ratva järv. Foto: Marek Nano /Kalale.ee

Järv on tuntud ka Arvila järve nime all. Asub Ida-Viru maakonnas, Mäetaguselt 2 km lääne pool, Ratva raba põhjaserval, üks külg vastu metsa, teine vastu raba. Veekogu pindala on 29,4 ha, suurim sügavus vaevalt 1,5 m. Kaldad on pehmed, turbased või mudased, juurdepääs veele raske. Põhja katab turbamuda ja järvelubi. Kallastel on levinud peamiselt rabamännik.

Veetaimestikku oli 1973. a. rohkesti. Fütoplanktonit palju, eriti ruskvetikaid, kuid leidub ka haruldasi ikkesvetikaid.

Kalastik koosnevat haugist, ahvenast ja kogrest. /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Vähesel määral ahven ja koger. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Allikad:
Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee
Hotmedia.ee