Ratasjärv [Porkuni-Lemküla järvestikus]

Ratasjärv

Lääne-Virumaal, Tamsalu vallas, Võhmetu küla lähedal asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu

Järv asub Porkuni maastikukaitsealal, kuulub Porkuni-Lemküla järvestikku

Pindala 0,9 ha, kaldajoon 418 m

Keskpunkti koordinaadid:

  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6565943  59°12'48" N 
625121  26°11'27" E 

Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond

Registri kood VEE2033570

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/