Räimi järv (Mäeräima järv, Mäirame järv, Räime järv, Õrro järv)

Pindala: 9,6ha
Kaldajoone pikkus: 1156m
Veevahetuse skaala: väga nõrk (< 0,5)

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 57.6544444
Long: 26.2836111

Räimi järv, ka Mäeräima järv, Mäirame järv, Räime järv, Õrro järv

Valgamaal, Taheva vallas, Laanemetsa küla lähedal asuv looduslik järv. Avalik veekogu.

Pindala 9,6 ha, kaldajoon 1156 m, pikkus 410 m, laius 335 m

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6392544  57°39'15" N 
636302  26°16'59" E 

Koiva vesikond - Mustjõe alamvesikond
Pehme- ja heledaveeline; rohketoiteline
KKR kood: VEE2149720

Ovaalse kujuga 9 ha suurune järv Laanemetsas; ta sügavus on kuni 5 m (sellest puhast vett 3,5 m). Järve ümbritseb metsaring, ainult kaugemal loode- ja idaküljes leidub põldu. Kõige kõvem ja liivasem on idakallas. Siinne liivarand olevat omal ajal rajatud mõisniku käsul. Põhjakallas on rabastunud. Seal paikneb umbes 100 m kaugusel väike taimerikas satelliitjärveke. Sügavamal on põhi kaetud halli mudaga.

Sademete veest toituv umbjärv. Kollakasroheline vesi on vähe läbipaistev (0,5-1,3 m). Olulist temperatuurikihistust järves ei ole, kuigi hapnik asendub väävelvesinikuga juba 3 m sügavusel. Mõnel talvel on järv jäänud ummuksile.

1974. a. oli taimestikku võrdlemisi vähe. Vee vähese läbipaistvuse tõttu puudus veesisene taimestik täielikult. Fütoplanktonit leidub järves rohkesti, zooplanktonit on vähe.

Kaladest on põhiasukateks koger ja mudamaim. Peale rohkearvulise kogre oli 1974. a. mõningal hulgal ahvenat ja särge. Kunagi varem olnud järves jõevähki.

On näha ondatra tegutsemise jälgi.
/Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Särg, ahven, haug, linask, koger. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Allikad:
Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee
Hotmedia.ee