Rahinge järv (Rahinge paisjärv)

Rahinge järv, ka Rahinge paisjärv

Tartumaa, Tähtvere vallas, Rahinge küla lähedal asuv paisjärv. Avalik veekogu
Järve läbib Ilmatsalu jõgi.

Veepeegel 11,6 ha, kaldajoon 3101 m, keskmine sügavus 1,7 m, suurim sügavus 2,8 m
Valgala 65,4 km2. Maht 203,7 tuh m3

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6473380 58°22'27" N 
652558 26°36'28" E 

Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond
KKR kood: VEE2083110

Paisjärv rajati 1976. a, 2004-2005 järv puhastati ja süvendati.

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee