Rae järv

Pindala: 9,8ha
Kaldajoone pikkus: 3948m

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 58.1166667
Long: 24.7694444


Rae järv, ka Rae paisjärv


Pärnumaal, Saarde vallas, Laiksaare ja Marina külade lähedal asuv paisjärv. Avalik veekogu.
Järvest voolab läbi Ura jõgi. Jõepaisule on ehitatud kalatrepp

Pindala 9,8 ha, kaldajoon 3948 m

Keskpunkti koordinaadid:

  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6441992  58°7'0" N 
545504  24°46'19" E 

Lääne-Eesti vesikond - Pärnu alamvesikond
KKR kood: VEE2078220

Foto: Ülle Köidam

puruvanamees - Rae järv
Kalatrepp jõepaisul. Foto: Kert Lipmaa

Järve ääres asub RMK telkimisala: parkla (15 autole), ujumissild, lõkkekohad, varikatusega laud-pingid, puukuur, käimlad, kaev jm, keskmise raskusastmega Rae järve matkarada.

Särg, ahven, haug, koger, harvemini karp. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee
http://www.rmk.ee/teemad/looduses-liikujale/puhkealad/parnumaa-puhkeala/1511