Rõika järv (Rõikjärv, Otsajärv)

Rõika järv, ka Rõikjärv, Otsajärv

Viljandimaa Paistu valla Pirmastu küla ja Valgamaa Palupera valla Makita küla lähedal asuv looduslik järv. Avalik veekogu
Järve läbib Verilaske oja.
 
Veepeegel 2,1 ha, kaldajoon 622 m, pikkus 250 m, laius 120 m

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6464844 58°18'47" N 
598445 25°40'47" E 

Ida-Eesti vesikond - Võrtsjärve alamvesikond
Keskmise karedusega, kihistunud; kalgiveeline, rohketoiteline
KKR kood: VEE2083400

Asetseb Holstrest umbes 3 km põhjaloode loode. Järve pindala on 2,0 ha, sügavus 13 m (sügavaim koht järve lõunaosas). Kaldad on kõrged, põldude ja karjamaadega, küngastel kasvavad kuusetukad. Vahetult ümbritseb järve lepik. Idakalda põhjaosas on liivane supelrand koos ujumissillaga, mujal on on kaldavööde soostunud. Vesi süveneb järsult. Põhja katab must sapropeel.

Rõikajärv on nõrga läbivooluga. Sissevool on kraavi kaudu kagust Tillijärvest, väljavool Verilaske oja kaudu (läbi Pätsi Porijärve ja Koordi paisjärve) Ärma jõkke. Ilmselt on järves palju allikaid.

Vesi on tugevasti kihistunud (1972. a. juulis oli pinna- ja põhjavee temperatuuride vahe 20 kraadi, hüppekiht 3 ja 5 m vahel).

Väga liigirikka taimestikuga järv (24 liiki). Põhjaloomadest võib näha rohkesti tigusid. Järves on leidunud vähki.

Järves elavatest kaladest võib nimetada haugi, ahvenat, särge, roosärge, viidikat, lutsu ja latikat. /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/


Särg, ahven, haug, latikas, roosärg, viidikas, luts. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Allikad:
Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977
http://register.keskkonnainfo.eehttp://loodus.keskkonnainfo.ee