Puurmani kalatiigid

Jõgevamaal, Puurmani vallas, Puurmani aleviku juures asuv avalik tehisjärv

Järv saab oma vee Pedja jõest

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6494839

58°34'23" N

Y

633156

26°17'20" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Veepeegli pindala 0,6 ha, saarte pindala 0,1 ha, pindala kokku 0,7 ha, keskmine sügavus 1,9 m, suurim sügavus 2,2 m, maht 21 tuh m3, kaldajoone pikkus 496 m

Registri kood VEE2061120

 

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Vaata lisaks:

Pedja jõgi