Purme abaja (Purme abajas, Purma abajas)

Saaremaal, Valjala vallas, Kungla küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6468166

58°20'59" N

Y

439147

22°57'38" E

Vesikond: Lääne-Eesti vesikond - Läänesaarte alamvesikond

Pindala 16,7 ha, keskmine sügavus 0,7 m, suurim sügavus 1,5 m, pikkus 500 m, laius 400 m, kaldajoone pikkus 2 519 m

Valgala pindala 0,4 km2

Soolatoiteline rannikujärv

Registri kood VEE2082010

 

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/