Pupsi järv

Pindala: 7,7ha
Kaldajoone pikkus: 1700m
Veevahetuse skaala: nõrk (> 0,5 kuni 2)

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 57.9088889
Long: 25.6775


Valgamaal, Helme vallas, Holdre küla juures asuv avalik järv

Järve läbib Atse jõgi

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6419853

57°54'32" N

Y

599447

25°40'39" E

Vesikond: Lääne-Eesti vesikond - Pärnu alamvesikond

Pindala 7,7 ha, pikkus 750 m, laius 170 m, kaldajoone pikkus 1 700 m

Keskmise karedusega kihistumata järv, kalgiveeline ning segatoiteline

Registri kood VEE2115400

Pupsi järv asub Valga maakonnas Taageperast lõunas Valga maakonna edelanurgas, Läti piiril Mäsajärvest 1 km edela pool. Loode-kagu suunaline piklik veekogu.

Madalate kallastega soojärv, mida ümbritseb mets ja heinamaa. Kõrgem ja kõvem on idakallas, kuhu ulatub madal mäeseljak ja kus asus Pupsi talu. Kogu järve piirab õõtsikuriba. Järve põhja katab paks muda.

Läbivool on nõrk. Järve pruunikaspunane vesi on kihistumata ja mudani läbipaistev.

Järv on väga taimestikurikas, rohkesti (22) leidus suurtaimede liike.

Kalastik koosneb särjest, ahvenast, haugist, linaskist ja kogrest (viimast kõige enam). Märgataval hulgal on esinenud ondatrat.

Eriti kauniks muudab järve ohtralt esinev vesiroos.
 /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/