Pundsu järv (Punsujärv, Punso järv)

Võrumaal, Vastseliina vallas, Kirikumäe küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6398370

57°41'5" N

Y

694332

27°15'31" E

Vesikond: Koiva vesikond - Mustjõe alamvesikond

Pindala 3,6 ha, pikkus 290 m, laius 190 m, kaldajoone pikkus 855 m

Pehmeveeline ning segatoiteline järv

Registri kood VEE2144600

Kirikumäe järvest vahetult idas asetsev 3,2 ha suurune madal järv. kaldad on tasased, enamasti võsastunud, veepeeglit piirab õõtsikuriba. Põhi on mudane.

Läbivool on nõrk. Vesi seguneb ja soojeneb põhjani.

Taimestik oli 1964 a. väga rohke, liike keskmisel arvul (18).

Kaladest leidub järves särge, ahvenat, kokre ja haugi. /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/Hotmedia.ee