Pulli järv (Pullijärv)

Pindala: 63,1ha
Kaldajoone pikkus: 3214m
Keskmine sügavus: 3.00m
Maksimaalne sügavus: 7.00m
Veevahetuse skaala: väga nõrk (< 0,5)

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 57.6041667
Long: 27.215


Võrumaal, Misso vallas, Misso alevikus, Kaubi ning Pulli külade juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6389273

57°36'15" N

Y

692168

27°12'55" E

Vesikond: Koiva vesikond - Mustjõe alamvesikond

Pindala 63,1 ha, keskmine sügavus 3,9 m, suurim sügavus 7,1 m, pikkus 1150 m, laius 740 m, kaldajoone pikkus 3 214 m

Valgala pindala 3,6 km2

Pehme- ja heledaveeline järv, vähetoiteline

Registri kood VEE2155200

Põhja-lõuna suunas ovaalne järv Misso aleviku loodeküljel.

Kõige sügavam on järv keskosast veidi põhja pool.

Kagus piirab järve põllustatud kõrgendik, mille serval asub Misso alevik. Järve ümbritseb mets ning loodes ka raba. Kaldavöötmes vahelduvad ulatuslikud liivaalad mudaste lõikudega, sügavamal esineb kuni 1 m paksune mudakiht.

Läbivool on nõrk. Vesi on talvel heleroheline, suvel kollakasroheline, keskmise läbipaistvusega (2,4-3,0 m), üsna hästi segunev ja soojenev. Järve ummuksile jäämist ei ole seni täheldatud.

Pullijärve kalastik on liigirikas: esinevad särg, ahven, kiisk, haug, viidikas, linask, latikas, luts, vingerjas ja angerjas. Kunagi on järv olnud ka väga vähirikas, kuid II maailmasõja ajal vähikatku poolt laastatud vähistik pole taastunud.

Veelindudest pesitseb järvel vaid tuttpütt, kohatud on jõgitiiru ja kalakajakat.
 /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Särg, ahven, kiisk, haug, viidikas, linask, latikas, luts, angerjas, koger. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Järve kaldal asub RMK metsamaja

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Vaata lisaks:

Pärimus: Pullijärv