Puiga järv (Pulga järv)

Võrumaal, Võru vallas, Puiga küla juures asuv avalik järv

Järve läbib Koreli oja

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6409772

57°47'35" N

Y

680015

27°1'39" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Pindala 1,1 ha, keskmine sügavus 2,9 m, suurim sügavus 7,3 m, pikkus 160 m, laius 100 m, kaldajoone pikkus 432 m

Keskmise karedusega kihistumata järv, kalgiveeline ning rohketoiteline

Registri kood VEE2138900

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/