Puide paisjärv

Pindala: 6,4ha
Pindala koos saartega: 6,95ha
Saarte arv: 3
Kaldajoone pikkus: 3118m
Keskmine sügavus: 2.00m
Maksimaalne sügavus: 3.00m

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 57.9472222
Long: 25.9736111

Valgamaal, Hummuli vallas, Puide küla juures asuv avalik paisjärv

Järve läbib Jõku jõgi

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6424588

57°56'50" N

Y

616817

25°58'22" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Võrtsjärve alamvesikond

Veepeegli pindala 6,4 ha, saarte pindala 0,6 ha, pindala kokku 7 ha, keskmine sügavus 2,2 m, suurim sügavus 3,5 m, maht 257,6 tuh m3, kaldajoone pikkus 3 118 m

Valgala pindala 38,6 km2

Registri kood VEE2020820

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/