Priguldi paisjärv


Läänemaal, Taebla vallas, Nigula ning Pälli külade juures asuv avalik paisjärv

Järvest voolab läbi Taebla jõgi

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6535590

58°57'32" N

Y

486673

23°46'6" E

Vesikond: Lääne-Eesti vesikond - Matsalu alamvesikond

Pindala 0,8 ha, maht 19 tuh m3, kaldajoone pikkus 1 235 m

Valgala pindala 93,3 km2

Registri kood VEE2077610

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/