Prästvike (Prestviik, Prest vike, Kirikuviik)


Läänemaal, Vormsi vallas, Vormsi saarel Hullo ning Suuremõisa külade juures asuv avalik järv

Vormsi saare suurim järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6539674

58°59'37" N

Y

455268

23°13'18" E

Vesikond: Lääne-Eesti vesikond - Matsalu alamvesikond

Veepeegli pindala 40,6 ha, saarte pindala 0,1 ha, pindala kokku 40,7 ha, keskmine sügavus 0,3 m, suurim sügavus 0,5 m, pikkus 1 020 m, laius 520 m, kaldajoone pikkus 3 843 m

Valgala pindala 11,4 km2, veevahetus 27 korda aastas

Suurtaimerikas järv

Registri kood VEE2045600

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/