Põrstõ järv (Põrste järv, Puustusjärv)

Pindala: 8,9ha
Kaldajoone pikkus: 1533m
Veevahetuse skaala: nõrk (> 0,5 kuni 2)

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 57.6630556
Long: 27.3363889


Võrumaal, Misso ning Vastseliina valdades, Põrstõ ja Viitka külade juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6396160

57°39'46" N

Y

699147

27°20'15" E

Vesikond: Koiva vesikond - Mustjõe alamvesikond

Pindala 8,9 ha, pikkus 580 m, laius 220 m, kaldajoone pikkus 1 533 m

Pehme- ja heledaveeline järv, poolhuumustoiteline

Registri kood VEE2156200

 Foto: Maasaak

Kirde-edela suunas piklik, kahest kitsa kaelaga ühendatud osast koosnev järv Vastseliinast 8 km lõunakagu pool.

Metsajärv on võrdlemisi tasases ümbruses. Kaldad, eriti lääne pool, on valdavalt kõvad ja liivased. Loodekaldal on Sarapuumägi. Siin on väga palju linaleokive, mis kõnelevad kunagisest väga intensiivsest linaleotamisest. Järvekaela kohal on rabasiil kaldaõõtsikuga, õõtsikut leidub ka järve lõunaotsa juures ja idakalda all, kuigi idakallas on paiguti kõrgem. Kalda lähedal katab põhja liiv, sügavamal pruun jütja (mis sõna see on)??????. Lähtejärv.

Järve vesi on sinepikollane, keskmiselt läbipaistev (2,3 m), võrdlemisi hästi segunev ja hapnikurikas. Taimestik oli järves 1973 a. vähene ja liigivaene (14 liiki).

Järves on rohkesti kokre, leidub haugi, ahvenat särge ja võib-olla linaskit. Sissetoodud jõevähid olid järvest välja roninud.

Järv sobib kalastamiseks ning on üsna hea suplus- ja puhkekohana.
 /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/


Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/