Poka järv

Tartumaal, Mäksa vallas, Poka küla juures asuv avalik järv

Järvest voolab läbi Melliste oja

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6467593

58°18'52" N

Y

673584

26°57'45" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Veepeegli pindala 11,2 ha, saarte pindala 0,5 ha, pindala kokku 11,7 ha, keskmine sügavus 6,1 m, suurim sügavus 18,5 m, pikkus 460 m, laius 180 m, maht 237 tuh m3, kaldajoone pikkus 3 168 m

Valgala pindala 6 km2

Kalgiveeline ning rohketoiteline järv

Registri kood VEE2085000


Orujärv, Võnnust 6 km loodes asuvast Lavatsi järvest mõnisada meetrit kirdes.

Järv on loode-kagu-suunaline, kagusopp on kitsenev - sügavaim koht on laiema osa keskel. Järv paikneb põldudest ümbritsetud soisel orulammil ning on valdavalt pehmete kallastega.

Järve läbib Mäletjärve oja, mis voolab sisse läänest ja väljub loodenurgast.

Järv on lavatsi järvega mitmes suhtes sarnane ning ilmselt kuulub samasse tüüpi.
 /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/