Põhtjärv

Pindala: 4,3ha
Kaldajoone pikkus: 959m

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 58.0833333
Long: 26.0669444


Valgamaal, Puka vallas, Purtsi küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6439912

58°5'0" N

Y

621924

26°4'1" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Võrtsjärve alamvesikond

Pindala 4,3 ha, pikkus 310 m, laius 250 m, kaldajoone pikkus 959 m

Registri kood VEE2099700

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/