Pitkjärv (Koigi Pitkjärv, Koigi Pikkjärv)

Pitkjärv, ka Koigi Pikkjärv

Saaremaal, Laimjala vallas, Nõmme küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6482127

58°28'30" N

Y

439578

22°57'51" E

Vesikond: Lääne-Eesti vesikond - Läänesaarte alamvesikond

Pindala 23,3 ha, keskmine sügavus 2 m, suurim sügavus 3 m, pikkus 890 m, laius 370 m, kaldajoone pikkus 2 653 m

Valgala pindala 1,1 km2, veevahetus 1 kord aastas

Pehme- ja tumedaveeline järv, rabade huumustoiteline

Registri kood VEE2071700

 

 Foto: Ave Maria Mõistlik

 

Järv paikneb keset raba, Koigi järvest umbes 0,5 km lõuna pool. Järv on enam-vähem loode-kagu suunas piklik. Kõige sügavam on järve keskosa. Kaldad on järsud, turbased, põhi kaetud turbamudaga.

Järv on nõrga läbivooluga. Sissevool tuleb Naistejärvest, põhiline väljavool viib Maadevahe ojasse. Oran¼ikaspruun vesi on vähese läbipaistvusega (1,4 m) ja nähtavasti hästi segunev.

Taimestik oli 1958 a. liigivaene (8 liiki). Plankton on vähene, vaene on ka põhjaloomastik.

Järves elutsevat ahven ja haug, särg tulevat järve kevaditi.
 /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Särg, ahven, haug. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/Hotmedia.ee