Pille järv

Pindala: 7,2ha
Kaldajoone pikkus: 1119m
Keskmine sügavus: 3.00m
Maksimaalne sügavus: 9.00m
Veevahetuse skaala: väga nõrk (< 0,5)

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 57.9291667
Long: 27.1041667

Võrumaal, Lasva vallas, Pille küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6425134

57°55'46" N

Y

683862

27°6'15" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Pindala 7,2 ha, keskmine sügavus 3,6 m, suurim sügavus 9,7 m, pikkus 450 m, laius 225 m, kaldajoone pikkus 1 119 m

Pehme- ja tumedaveeline järv, segatoiteline

Registri kood VEE2127600

Pille järv on Võru maakonnas, Tsolgost ligikaudu 1,5 km loode pool asuvast Karsna järvest vahetult ida pool asetsev lääne-ida suunas ovaalne järv. Karsna järvest eraldab Pille järve vaid riba soist metsa. Lääne-, osalt ka põhja- ja lõunakaldal on männimets, ida- ja kirdekallas on põllustatud - siin asuvad vee ääres ka Pille küla talud. Kaldad on valdavalt madalad, kuid üldiselt kõvad, läänes ja edelas pisut rabastunud. Kalda lähedal katab põhja mudane liiv, sügavamal katab põhja muda.


Läbivool järvest on väga nõrk. Vesi on pruunikaskollane kuni rohekaskollane, vähese läbipaistvusega (0,5-0,7 m) ja tugevasti kihistunud.

Taimestikku oli 1961 ja 1962 a. alla keskmise, liike samuti (12). Nähti üht haruldast jõgitakjat.

Tõenäoliselt tänu ühendusele Karsna järvega on Pille järves üsna liigirikas kalastik, kuigi talviti ummuksile jäämine on seda laastanud. Kaladest on järves särg, kiisk ja ahven, haug, koger, vingerjas.
 /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Vaata lisaks:

Tsolgo aheljärvestik
Hotmedia.ee