Pilkuse järv

 Foto: Ülle Köidam

Valgamaal, Otepää vallas, Pilkuse küla juures asuv avalik järv

Järvest voolab välja Kaarnaoja

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6437771

58°3'21" N

Y

649309

26°31'46" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Pindala 12,3 ha, keskmine sügavus 3,9 m, suurim sügavus 5,4 m, pikkus 400 m, laius 350 m, kaldajoone pikkus 1 657 m

Valgala pindala 3,8 km2, veevahetus 2 korda aastas

Keskmise karedusega kihistunud järv, kalgiveeline ning rohketoiteline

Registri kood VEE2104200


Otepäält 2 km ida pool asuv ilus järv, mille põhjakaldal kasvavad ilusad põlised tammed, lõunakaldal kerkib metsane Võnnumägi. Järve sügavus on 5,4 m, sellest vett 4,5 m. Järve ümbritseb künklik moreenmaastik, mis on tugevasti kultuuristatud. Kaldad on võrdlemisi kõvad, põhi enamasti mudane, lõuna- ja idakaldal paiguti õõtsikuline.

Läbivool on nõrk. Vesi on kollakasroheline, vähe läbipaistev (1,2 m) ja üsna märgatavalt kihistunud. Talviti võib esineda hapnikupuudus.

Järv oli 1972. a. taimestikurikas ja taimeliike oli rohkesti (27). Toimub suvine vee õitsemine.

Kaladest saadi 1972 a. peamiselt ahvenat, haugi, särge, linaskit, kokre, kiiska (on püütud isegi 22 cm pikkuseid isendeid).

Järves elutseb ondatra.
 /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Särg, ahven, haug, koha, linask, latikas, koger, kiisk, roosärg. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Vaata lisaks:

Kaarnaoja
Hotmedia.ee