Pikknurme paisjärv

Jõgevamaal, Puurmani vallas, Pikknurme küla juures asuv avalik paisjärv

Järve läbib Pikknurme jõgi

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6497370

58°35'49" N

Y

628752

26°12'53" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Pindala 2,4 ha, keskmine sügavus 1,9 m, maht 47 tuh m3, kaldajoone pikkus 596 m

Valgala pindala 102 km2

Registri kood VEE2061140

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/