Pikkjärv (Viitna Pikkjärv, Suur Viitna järv, Suurjärv)

Pikkjärv, Viitna Pikkjärv, ka Suur Viitna järv, Suurjärv

Viitna Pikkjärv e.Suurjärv Foto: talire

Lääne-Virumaal, Kadrina vallas, Viitna küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6591282

59°26'38" N

Y

614083

26°0'39" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond

Veepeegli pindala 16,1 ha, saarte pindala 0,3 ha, pindala kokku 16,4 ha, keskmine sügavus 3 m, suurim sügavus 6,2 m, pikkus 940 m, laius 250 m, kaldajoone pikkus 2 701 m

Valgala pindala 1,1 km2

Pehme- ja heledaveeline järv, vähetoiteline

Registri kood VEE2003900


Viitna Pikkjärv on põhja-lõuna suunas piklik järv Viitna asulast umbes 1 km lõuna pool.

Kaldajoon on keskmisel määral liigendatud. Järvel on neli saart. Pikkjärve piirab lääne poolt 10-20 m kõrgune vallseljak. Ida pool järve kerkivad mõhnad. Okasmetsaga kaetud kaldad on liivased või kruusased ning enamasti järsult tõusvad. Järve loodenurgal asub vetelpäästejaama ehitis, põhjakaldal võrdlemisi laialdane liivarand. Kaldavööde on kõikjal liivane, sügavamal katab põhja kuni 3,1 m paksune sapropeelikiht.

Umbjärv. Järve vesi on heleroheline kuni kollakasroheline, kogu aasta üsna suure läbipaistvusega (2,5-4,9 m), suvel on vesi hästi segunev ja peaaegu täielikult kihistumata. Hapnikusisaldus on kogu aasta rahuldav.

Taimestikku oli 1972 a. keskmisel hulgal, taimeliike vähe (15).

Kalastikus domineerib pisike ahven, leidub haugi, üksikuid ilusaid suuri särgi, linaskit, kokre ja lutsu.

Järv on juba ammu olnud ümbruskonna elanikele koosviibimiskohaks. Põhjakaldal on olnud kõlakoda, tantsuplats ja külakiik.

Viitna Pikkjärv on tähelepanu leidnud ka Eesti folklooris. Järve peetakse Kalevipoja vähkremisasemeks, aga ka sügavaks ja pühaks veekoguks. Keskajal olevat järve lähedal olnud kabel, mis jumalateenistuse ajal koos rahvaga maa alla vajunud, sest vetejumal ei olevat ristiusku sallinud. teise variandi järgi põhjustanud katastroofi seitsme tibuga kana pääsemine kabelisse.
 /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Särg, ahven, haug, koger. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Vaata lisaks:

Viitna järved