Pikkjärv (Tsolgo Pikkjärv)

Pindala: 9ha
Kaldajoone pikkus: 1410m
Keskmine sügavus: 5.00m
Maksimaalne sügavus: 9.99m
Veevahetuse skaala: väga nõrk (< 0,5)

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 57.9191667
Long: 27.1347222

Pikkjärv (Tsolgo Pikkjärv)

Võrumaal, Lasva vallas, Tsolgo küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6424092

57°55'9" N

Y

685728

27°8'5" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Pindala 9 ha, keskmine sügavus 5,3 m, suurim sügavus 19,2 m, pikkus 625 m, laius 190 m, kaldajoone pikkus 1 410 m

Pehme- ja heledaveeline järv, vähetoiteline

Registri kood VEE2128200

Tsolgo küla kaguserval asuv loode-kagu suunas piklik järv.

Kaldad on madalad, valdavalt liivased. Loodekalda läheduses leidub õõtsikut. Kaldavööde on enamasti liivane. Sügavamal katab põhja peeneteraline pruun muda.

Läbivool on väga nõrk. Vesi on rohekaskollane, vähese läbipaistvusega (1,4-1,7 m) ja tugevasti kihistunud.

Taimestik oli 1961 a. liikide arvult keskmine (18 liiki), kuid vähene.


Võrdlemisi liigirikka kalafauna moodustavad ahven, haug, latikas, särg, mudamaim, leidub kiiska ja vingerjat.

Järv on hinnatav maastikukaunistajana ja kalastamiseks sobiva veekoguna, samuti ka ujumiskohana ja mõnede haruldaste liikide kasvu- ja elupaigana.
 /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Vaata lisaks:

Tsolgo aheljärvestik