Pikkjärv (Tilsi Pikkjärv)

orav - Röövpüüdjad Tilsi pikkjärvel. 
Foto: Andre Kahar

Põlvamaal, Laheda vallas, Tilsi küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6429056

57°58'1" N

Y

677721

57°58'1" N

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Pindala 24,7 ha, keskmine sügavus 2,6 m, suurim sügavus 5 m, pikkus 1 640 m, laius 280 m, kaldajoone pikkus 3 567 m

Valgala pindala 7,8 km2, veevahetus 2 korda aastas

Keskmise karedusega kihistumata järv, kalgiveeline ning rohketoiteline

Registri kood VEE2124800

Tilsi asundusest vahetult ida pool olev kirde-edela suunas piklik orujärv.

Järve kaldad on kõvad, enamasti laugjad, põhjaosas küllaltki kõrged. Leidub võrdlemisi palju liivast kaldavöödet - sügavamal katab põhja vähemalt paari meetri paksune mudakiht. Edela- ja loodeotsa juures leidub õõtsikut. Järve läänekaldal on Tilsi park suurte tammede, pärnade ja amuuri korgipuuga. Järv koos pargiga on võetud kohaliku looduskaitse alla. Pargis asuvates endistes mõisahoonetes on nüüd lastekodu. Samas on järvekaldal ujumiskoht.

Läbivool järvest on nõrk. Pikkjärve kollakasroheline vesi on üsna vähese läbipaistvusega (0,5 m). Vesi ei ole kuigi oluliselt kihistunud. Aeg-ajalt jääb järv talvel ummuksile.

Taimestikuvöönd oli 1962 a. kitsas, kuid taimeliikide arv üsna suur (27).


Talvisest hapnikuvaegusest hoolimata on kalafauna üsnagi liigirikas. Palju on järves latikat - leidub särge, ahvenat, haugi, koha, kiiska (kiisad olevat väga suured) ja kokre.
 /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Särg, ahven, haug, linask, kuusk, koger. /Õngitsemine. Tln 2003/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/Hotmedia.ee