Pikkjärv (Jussi Pikkjärv)

Pindala: 6,2ha
Kaldajoone pikkus: 1321m
Keskmine sügavus: 3.00m
Maksimaalne sügavus: 9.00m
Veevahetuse skaala: väga nõrk (< 0,5)

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 59.37
Long: 25.7230556

Harjumaal, Kuusalu vallas Koitjärve küla lähedal asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu

Kuulub Jussi järvestikku

Veepeegel 6,2 ha, pikkus 500 m, laius 200 m, kaldajoone pikkus 1321 m, keskmine sügavus 3,5 m, suurim sügavus 9,7 m

Pehme- ja heledaveeline, poolhuumustoiteline

Registrikood: VEE2007900

 Foto: Edwill

Harju maakonnas, Aegviidust umbes 12 km põhjakirdes, nn. Pruunakõrves, paikneb kahel pool Aegviidu-Paukjärve oostikku (kannab siin Järvamäe nime) kuuest järvest koosnev Jussi järvestik.

Rühma keskne järv; asetseb kahe vallseljaku vahel, on põhja-lõuna suunas pikliku kujuga. Pindala 6,1 ha, suurim sügavus 9,7 m (keskmine sügavus 3,5 m). Sügavaim koht on idakalda lähedal, järve keskosast veidi põhja pool. Selle ilusa järve kallas on idas ja läänes kõrge, idas metsane ja eriti järsk. vesi süveneb üsna kalda lähedal. Raba ulatub järve lõunaotsa juurde, kuid sellegipärast on põhi ka seal liivane. Sügavamal katab põhja paks (vähemalt 1-2 m) turbamudakiht.

Umbjärv, kraavi kaudu ühenduses Kõverjärvega. Vesi on kihistunud, rohekaskollane, keskmise läbipaistvusega (2,5 m).

Väga taimevaene. Zooplankton on väga liigivaene, põhjaloomastik hulgalt vähene.

1943. a. domineeris järves ahven, oli ka kokre ja linaskit. Sisse on lastud hõbekokre.

Järvel on nähtud sõtkast. /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Särg, ahven, haug, koger, harvemini roosärg. /Õngitsemine. Tln., 2003/