Pikämäe järv (Pikamäe järv, Partsi külajärv)

Pikämäe järv, ka Pikamäe järv, Partsi külajärv

Põlvamaal, Põlva vallas, Partsi ja Uibujärve külade lähedal asuv looduslik järv. Avalik veekogu
 
Veepeegel 7,2 ha, kaldajoon 1738 m, pikkus 790 m, laius 120 m, suurim sügavus 11,7 m 

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6434813 58°0'52" N 
688190 27°11'5" E 

Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond 
Pehme- ja tumedaveeline, mineraalmaa huumustoiteline
KKR kood: VEE21128900
 
Esinevad haug, ahven. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Allikad: 
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee
Hotmedia.ee