Pikajärv (Pikkjärv)

Pindala: 9,6ha
Kaldajoone pikkus: 1953m
Veevahetuse skaala: nõrk (> 0,5 kuni 2)

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 58.0694444
Long: 26.5880556

Pikajärv, ka Pikkjärv

Põlvamaal, Valgjärve vallas, Pikajärve küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6439419

58°4'10" N

Y

652622

26°35'12" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Pindala 9,6 ha, pikkus 390 m, laius 170 m, kaldajoone pikkus 1 953 m

Keskmise karedusega kihistunud järv, liigtoiteline

Registri kood VEE2107800

Kirde-edela suunas piklik kitsas veekogu on järskude kõrgete kallastega. Kirdeotsa juures on põline Pikajärve park, mujal enamasti kultuurmaastik. Järve kaldad on enamasti kõvad, järve põhjaprofiil on järsk. Järve sügavus on üle 23 m.

Järve vesi on hele. Järv sisaldab silmapaistvalt rohkesti tigusid. Kaladest leidub ahvenat, särge, haugi ja isegi latikat. 1950ndatel aastatel leidus järves rohkesti vähki.

Järv sobib kalastamiseks ja suplemiseks.

Pikajärve juures Valgjärve koolimajas sündis ajakirjanik ja kirjanik G. E. Luiga (1866-1936). 
/Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/