Peräjärv (Vällämäe Peräjärv, Väike Rauba järv)

Võrumaal, Haanja vallas, Simula küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6403817

57°44'20" N

Y

681977

27°3'21" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Pindala 1,9 ha, keskmine sügavus 1,7 m, suurim sügavus 4 m, pikkus 215 m, laius 145 m, kaldajoone pikkus 723 m

Registri kood VEE2139900

Vahetult 297,5 m kõrguse Vällamäe loodejalamil olev järveke.

Perajärv on loode-kagu suunaline, kõikjal ümbritsetud soise niiduribaga. Kaugemal tõusevad kaldad kõrgemale, eriti edelaküljel talu kohal. Põhi on mudane.

Kagust, Vällamäe poolt, toob vett allikane ojake, järve kirdeosast on väljavool Keskjärve. Vesi seguneb põhjani. Veetaset tõsteti 1967 a.

Taimestikus on leitud haruldast punakat penikeelt. Kaladest leidub haugi, särge, ahvenat, lutsu ja linaskit.

Järv kuulub Vällamäe kaitseala koosseisu.
 /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/