Peipsi alamvesikond

Peipsi alamvesikond

Peipsi alamvesikond on osa Ida-Eesti vesikonnast.

Peipsi alamvesikond hõlmab 19% Eesti territooriumist (ilma Peipsi järveta). Alamvesikonna maismaa ja väikejärvede üldpindala on kokku 10420 km2, Peipsi järve enda pindala on koos saartega 35551 km2 (1 Veeseisuga 30.0 m üle merepinna, kui veeseis on 30.1 m, on pindala 3583 km2 ), sellest Eesti Vabariigile kuulub 1570 km2. Peipsi järve pindala pole aga lõplik, sest puudub ametlik Eesti-Vene piir.

Peipsi alamvesikond hõlmab kas osaliselt või tervikuna 9 linna ja 64 valda üheksas maakonnas (andmed 2005 aasta seisuga).

Peipsi alamvesikond hõlmab väga eriilmelisi maastikke. Põhjast lõunasse liikudes esinevad järgmised maastikurajoonid: Pandivere kõrgustik, Alutaguse, Kesk-Eesti tasandik, Vooremaa, Võrtsjärve madalik, Kagu-Eesti lavamaa, Peipsi-äärne madalik, Otepää kõrgustik, Karula kõrgustiku põhjanõlv, Hargla nõgu ja Võru orund, Palumaa ja Haanja kõrgustik. Seega esineb piirkonnas nii tasaseid madalikke, ulatuslikke soid ja rabasid, paeplatoosid ja karstialasid, lainjaid moreentasandikke, voorestikke koos nende vahel paiknevate järvede ja soodega ning kõrgustikel paiknevaid järvederohkeid künklikke moreenmaastikke.

Eesti veestiku andmebaasi kohaselt on Peipsi alamvesikonnas 432 jõge, oja ja kraavi (vooluveekogud, millele on antud kood ja/või nimi). 
Jõgede tüüp ja seisundi hinnang on antud kõigile 10 km2 suurema valgalaga vooluveekogudele, st. 266 jõele, ojale ja kraavile kogupikkusega 3531 km.
Sarnaselt teistele Eesti jõgedele on ka Peipsi piirkonna jõed lühikesed ja veevaesed, üle 50 km pikkusi jõgesid on vaid 9. Vooluhulga ja valgla pindala poolest on suurim Emajõgi (valgla 9960 km2, keskmine vooluhulk 60-75 m3/s).

Piirkonna järvestik on mitmekesine ja arvukas. Kõige suurem ja tähtsam on Euroopa suuruselt neljas järv Peipsi (koos Pihkva- ja Lämmijärvega 3555 km2), millest Eesti territooriumile jääb 1570 km2
Arvukalt leidub väikejärvi (eriti Haanja ja Otepää kõrgustikel), järvestikke (Vooremaa järved) ja paisjärvi ning veehoidlaid. Suurimateks paisjärvedeks Peipsi alamvesikonnas on Kavilda ürgorus paiknev Kentsi järv (50,7 ha) ja Ahja jõel asuv Saesaare järv (50,4 ha).

Järved on enamikus madalad (alla 15 m), sügavaimaks on Haanja kõrgustiku lõunapiiril paiknev Rõuge Suurjärv, mis oma 38 m veesambaga on ühtlasi Eesti sügavaim järv.

Kaardid: vt http://www.keskkonnaamet.ee/vesikonnad/?op=body&id=77

Jõed Peipsi alamvesikonnas

Aardla jõgi
Ahja jõgi
Alatskivi jõgi
Amme jõgi
Apna jõgi
Avijõgi
Belka jõgi
Elva jõgi
Emajõgi
Haavakivi jõgi
Hilba jõgi
Ilmandu jõgi
Ilmatsalu jõgi
Imukvere jõgi
Iskna jõgi
Kaave jõgi
Kalli jõgi
Kargaja jõgi
Kavilda jõgi
Kokle jõgi
Koosa jõgi
Kullavere jõgi
Kääpa jõgi
Laeva jõgi
Leevi jõgi
Lutsu jõgi
Luutsna jõgi
Molozva jõgi
Mudajõgi
Mustjõgi
Mustvee jõgi
Mõra jõgi
Mädajõgi
Neanurme jõgi
Nõmme jõgi
Onga jõgi
Oostriku jõgi
Orajõgi
Pahtpää jõgi
Palu jõgi
Patskovka jõgi
Pedja jõgi
Peeda jõgi
Piilsi jõgi
Pikknurme jõgi
Piusa jõgi
Porijõgi
Preedi jõgi
Põltsamaa jõgi
Päinurme jõgi
Rõuge jõgi
Salla jõgi
Sillaotsa jõgi
Tarakvere jõgi
Tatra jõgi
Tuplevo jõgi
Uhmardu jõgi
Umbusi jõgi
Vahejõgi
Vahujõgi
Vana-Vorsti jõgi
Vanajõgi
Võhandu jõgi

Ojad Peipsi alamvesikonnas

Ahijärve oja
Aksi oja
Akste oja
Alasilla Oja
Albre oja
Albri oja
Alekõrre oja
Alopi oja
Annoja
Asunduse oja
Avimehe oja (Tõiva oja (alamjooksul), Korla oja (ülemjooksul))
Avinurme oja
Elva oja
Haavapää oja
Hammaste oja
Hatiku oja
Helbi oja (Külmoja)
Hellenurme oja
Hilläkeste oja
Holsta oja
Hundioja
Hurmi oja
Idaoja
Ihamaru oja
Illi oja
Ilusa oja
Imukvere oja
Jaska oja
Jordani oja
Järiste oja
Järvemäe oja
Jätukolga oja
Kaapsuu oja
Kaarli oja
Kaarnaoja
Kadrina oja
Kalsaoja
Kamnitsa oja
Kanariku oja
Kangrusoo oja
Karaski oja
Karioja
Karioja
Karisilla oja
Karisto oja
Karja I oja
Karja II oja
Karjamõisa oja
Karste oja
Karusilla oja
Kastolatsi oja
Keeri oja
Kikkaoja
Kinsli oja
Kissa oja
Kitseoja
Kivioja
Koiola oja
Koogi oja
Koolioja
Koosa oja
Koosa oja
Kooskora oja
Koreli oja
Kossarti oja
Kosuva oja
Krootuse oja
Kruusamäe oja
Kruushaua oja
Kruusiaugu oja
Kubija oja
Kuigaste oja
Kullamäe oja
Kullissaare oja
Kungioja
Kureküla oja
Kureoja
Kurgoja
Kuriku oja
Kuuksaare oja
Kuuliska oja
Kõlaoja
Kõrvõ oja
Käo oja (Käo-Kingsepa oja)
Kärgula oja
Kärsa oja
Laekannu oja
Lagjaoja
Laguja oja
Laiuse oja
Lapistu oja
Leegu oja
Leevaku oja
Leoski oja
Lepassaare oja
Liinamäe oja
Lindora oja
Linnanõmme oja
Linnussaare oja
Loko oja
Lokuoja
Lombivälja oja
Lubjaoja
Lubjaoja
Luhasoo oja
Luhtoja
Luigenurga oja
Luiska oja
Lümati oja
Lüüdja oja
Maaritsa oja
Madala oja
Maistu oja
Maksima oja
Marga oja
Matsuri oja
Meegomäe oja
Meeksi oja
Meeksi oja
Meerapalu oja
Melliste oja
Metskovka oja
Moora oja
Mustjärve oja
Mustoja
Mustoja
Mutsu oja
Mõra oja
Mäha oja
Märdoja
Mügra oja
Naha oja
Nava oja
Ninasi oja
Norra oja
Nõmmeküla oja
Nõo oja (Nabaoja, Timuski oja)
Obinitsa oja
Orava oja
Oti oja
Paduvere oja
Pala oja
Palandõ oja
Palumõisa oja
Parioja
Pederna oja
Peedu oja
Peri oja
Pihuste oja
Piigaste oja
Piiroja
Piiroja
Pikareinu oja
Praakmani oja
Preedi oja
Pudivere oja
Pulga oja
Puustuge oja
Põdraoja
Pärka oja
Raadna oja
Raagsilla oja
Rahinge oja
Rauba oja
Raudoja
Rausi oja
Rebasmäe oja
Reedo oja
Rehessaare oja
Repsi oja
Ronkuse oja
Roometi oja
Rootsioja
Ruupa oja
Rõhu oja
Saabolda oja
Saburi oja
Savimäe oja
Savioja
Sepaoja
Sinilille oja
Soe oja
Soona oja
Sulaoja
Sulaoja
Sulustvere oja
Surja oja
Sutte oja
Suuremetsa oja
Süväoro oja
Tammõoja
Tapiku oja
Tiheda oja
Tilana oja
Tilsi oja
Timo oja
Tindi oja
Tinni oja
Toolamaa oja
Torila oja
Tsirgu oja
Tsirgu oja
Tsopa oja
Tuderna oja
Tuulavere oja
Tõlga oja
Tõrvoja
Tõrvoja
Tännassilma oja
Täsvere oja
Uibujärve oja
Ulvi oja
Umbsaare oja
Valgupera oja
Vana-Saaluse oja
Vara oja
Vardja oja
Varesepalu oja
Varesmäe oja
Vastseliina oja
Veerksu oja
Villemi oja
Viluste oja
Visusti oja
Võika oja
Võllinge oja
Võuküla oja
Väinjärve oja
Värska oja
Värtoni oja
Väänoja
Üra oja

Peakraavid Peipsi alamvesikonnas

Alastvere peakraav
Alevisaare peakraav
Annikvere peakraav
Avanduse peakraav
Edru peakraav
Elistvere peakraav
Endla peakraav
Hirveaia peakraav
Hundi peakraav
Härjaoja peakraav
Illimäe peakraav
Jõemetsa peakraav
Jõusa peakraav
Jäola peakraav
Jürisoo peakraav
Kabelisoo peakraav
Kablaküla peakraav
Kahisilla peakraav
Kala peakraav
Kanassaare peakraav
Kassinurme peakraav
Kembasoo peakraav
Kihulase peakraav
Kilbavere peakraav
Kirjasoo peakraav
Koidu peakraav (Kärde peakraav)
Koila peakraav
Koke peakraav
Koobamäe peakraav
Kukulinna peakraav
Kureküla peakraav
Kurista peakraav
Kurtna peakraav
Kõpu peakraav
Kõrenduse peakraav
Kõrgessaare peakraav
Kõrve peakraav
Kährimäe peakraav
Kämara peakraav
Kärde peakraav
Käru peakraav
Laaneniidu peakraav
Laanevere peakraav
Laanevere-Ahja peakraav (Valglaoja)
Lapi peakraav (Kährimäe)
Lasva peakraav
Laukasoo peakraav
Laurissaare peakraav
Lehtmetsa peakraav
Leinasoo peakraav
Lepsilla kraav (Leppsilla)
Levalasoo peakraav
Lilu peakraav
Linte peakraav
Liudsepa peakraav
Lobotka peakraav
Lodu peakraav
Loksu peakraav
Lootvina peakraav
Lubjaahju peakraav
Luige peakraav
Lähte peakraav
Madruse peakraav
Maetsma peakraav
Metsküla peakraav
Murisoo peakraav
Mõisamaa peakraav
Märssoo peakraav
Mäända peakraav
Määrastu peakraav
Naadimetsa peakraav
Naelavere peakraav
Nõmavere peakraav
Odiste peakraav
Oraaru peakraav
Padu peakraav
Paduvere peakraav
Paidra peakraav
Painküla peakraav
Parisoo peakraav
Patjala peakraav
Pendi peakraav
Piirisoo peakraav
Pindi peakraav
Pirusi peakraav
Punikvere peakraav
Pupastvere peakraav
Põlva peakraav
Päovere peakraav
Raagsilla peakraav
Raagsilla peakraav
Raigla peakraav
Rehemetsa peakraav
Rohe peakraav
Rutikvere peakraav
Ruupa peakraav
Rõhu peakraav
Saare peakraav
Saarjärve peakraav
Saksaare peakraav
Samme peakraav
Sangla peakraav
Sarve peakraav
Selise peakraav
Sipe peakraav
Sootaga peakraav
Sootaga peakraav
Sootalu peakraav
Sõrandu peakraav
Sätsuvere peakraav
Sääse peakraav
Tammispää peakraav
Tamsi peakraav
Teilma peakraav
Terikeste peakraav
Tooma peakraav
Trangi peakraav
Tõivere peakraav
Tõrve peakraav
Ulpesoo peakraav
Vaali peakraav
Vahisoo peakraav
Vara peakraav
Varesmäe peakraav
Varnja peakraav
Vasula peakraav
Vedu peakraav
Venevere peakraav
Verevi peakraav
Viislisoo peakraav
Vorbuse peakraav
Võisiku peakraav
Võuküla peakraav
Väiso peakraav
Ätte peakraav
Ülejõe peakraav

Kraavid Peipsi alamvesikonnas

Adraku kraav
Agali kraav
Alaküla kraav
Alapõdra kraav
Alopi kraav
Andrese kraav
Ani kraav
Asu kraav
Elmiku kraav
Endla kraav
Endla kraav
Hainjärve kraav
Halliku kraav
Hansimäe kraav
Hirla kraav
Holvandi kraav
Hänkmäe kraav
Ihamaru kraav
Jakobi kraav
Joosu kraav
Juula kraav
Jõeküla kraav
Jüriküla kraav
Kala kraav
Kaldapera kraav
Kalkuni kraav
Kanametsa kraav
Kandi kraav
Kapsaare kraav
Karaski kraav
Kasaku kraav
Kassema kraav
Katsi kraav
Kauksi kraav
Keeni kraav
Kesktalu kraav
Kibõra kraav
Kiidjärve kraav
Kikka kraav
Kiriku Kingu kraav
Kirila kraav
Kiti kraav
Kivi kraav
Kiviste kraav
Kogreküla kraav
Koidu kraav
Kokametsa kraav
Koreli Kraav
Kraavi kraav
Kundaraja kraav
Kupu kraav
Kuremaa kraav
Kurista kraav
Kurvitsa kraav
Kuusikmäe kraav
Kuuste kraav
Kõrgeraba kraav
Kõrgessaare kraav
Kõrveküla kraav
Kängsepa kraav
Küti kraav
Laanemäe kraav
Laaneotsa kraav
Laanevere kraav
Lehesaare kraav
Liiva kraav
Lubjasaare kraav
Madala kraav
Maistemäe kraav
Matsi kraav
Matussaare kraav
Meelva kraav
Meti kraav
Metsa kraav
Metsanurga kraav
Miiaste kraav
Moldova kraav
Muda kraav
Mõrasoo kraav
Märgmetsa kraav
Märssoo kraav
Nurga kraav
Nuudi kraav
Padar kraav
Palandu kraav
Palo kraav
Pari kraav
Pari kraav
Peetsoo kraav
Peindla kraav
Peraküla kraav
Poldri kraav
Prossa kraav
Puugnitsa kraav
Puustaniidu kraav
Pällo kraav
Pärli kraav
Pürtuküla kraav
Raasna kraav
Raiste kraav
Raja kraav
Rammuli kraav
Rasina kraav
Raudsepa kraav
Rebaste kraav
Rehe kraav
Ristimurru kraav
Roosi kraav
Saare kraav
Saare kraav
Saare kraav
Saareküla kraav
Saduküla kraav
Sambla kraav
Saunamäe kraav
Savimäe kraav
Siila kraav
Siilivaski kraav
Sikasaare kraav
Soosaare kraav
Sooääre kraav
Zerna kraav
Teelahkme kraav
Tikasi kraav
Toovere kraav
Tsirksi kraav
Tubaka kraav
Tuuliku kraav
Tähtvere kraav
Tännassilma kraav
Uusküla kraav
Vaaksi kraav
Vaartsi kraav
Vahtra kraav
Vanajaagu kraav
Varesmäe kraav
Vassivere kraav
Velti kraav
Vingri kraav
Virksimetsa kraav
Viserlaane kraav
Vorbuse kraav
Võtikvere kraav
Väike-Voore kraav
Väiküla kraav
Ööbiku kraav

Kanalid Peipsi alamvesikonnas

Palu kanal
Perasoonetsa kanal

Looduslikud järved Peipsi alamvesikonnas

(Endla raba laugas)
(Endla raba laugas)
(Endla raba laugas)
(Haabsaarõ järved) (Haabsaare järv, Haavametsa järv)
(Haabsaarõ järved) (Määrasto raba laugas)
(Kivijärve soo järv)
(Linnusaare raba laugas)
(Määrästü soo laugas) (Määrasto raba laugas)
(Määrästü soo laugas) (Pado Umbjärv)
(Varõsjärved)
(Varõsjärved)
Aalupi järv (Paabo järv, Alopi järv, Alapea järv, Paabu järv)
Aardla järv (Ardla järv)
Agali järv (Akkali järv, Akali järv)
Ahijärv (Lääniste Ahijärv)
Ahijärv (Piigandi Ahijärv) (Mädajärv)
Ahijärv (Sossi Ahijärv) (Küti Ahijärv)
Ahunajärv (Ahvenajärv)
Ahvenjärv (Päidla Ahvenjärv) (Vastsetare järv)
Akste järv
Alajärv (Saaluse Alajärv) (Saaluse järv, Kõverjärv)
Alajärv (Väimela Alajärv) (Väike Väimela järv)
Alapikä järv (Alapika järv)
Alasjärv (Piipse järv)
Albri järv (Navi Albri järv)
Alevijärv (Kellamehe järv)
Andri järv
Annjärv (Annejärv)
Annõ järv (Tsolgo Annõ järv) (Annejärv, Plaado järv, Anne-Peetri järv)
Ao järv
Arbi järv (Arbijärv, Väike Elva järv, Elva Väikejärv)
Arojärv (Rasina Arujärv)
Arujärv (Aruküla Arujärv) (Aruküla mädajärveke)
Asema järv (Suur Asema järv, 2. Asema järv)
Beresje Umbjärv (Peresi Umbjärv, Perese järv, 1. Võõpsu järv)
Edejärv (Andsu Edejärv) (Jaanijärv)
Edejärv (Hatiku Edejärv) (Hatike Tagajärv, Hatiku järv, Hatiko järv)
Edejärv (Koloreino Edejärv) (Koloreino Edejärv)
Eerese järv (Ruskavere Nõmmejärv, Eresi järv)
Elistvere järv (Kuru järv)
Endla järv
Engli järv (Tiklase järv, Tihklase järv, Tiglase järv, Tikliste järv)
Erastvere järv
Hanijärv (Küünjärv, Ülemäejärv)
Hatsikõ järv (Hatsike järv)
Haukajärv (Hauka järv)
Helmjärv (Kõverjärv)
Hilibiniidü järv (Kurtjärv, Pikalombi järv)
Hirmu järv
Horoski järv
Hurmi järv (Külajärv)
Häälijärv (Külma järv)
Hüüdre järv (Hüüdra järv)
Ilmjärv
Jaanusjärv (Sinepijärv, Tahkri järv, Tohkri veskijärv)
Jaaska järv (Prangli Jaskajärv, Savikoja järv)
Janokjärv (Jänukjärv, Janutjärv, Jaanekjärv)
Jeruski lomp (Keebi järv)
Juba järv (Jubu järv)
Jursa järv (Kavandi Väikejärv, Kavandu järv, Kävandu Väikejärv, Kavandu Väikejärv)
Jõemõisa järv
Jõksi järv
Jõnni järv (Väike Asema järv, 1. Asema järv)
Jõrõssuu järv
Jämedasarve järv
Järsi järv
Järveots (Saareküla Järveots)
Järvepää järv (Järvepera järv, Kahkva järv)
Kaadsaharo järv
Kaagataja järv
Kaanjärv (Alatskivi Kaanjärv) (Kokora Kaanjärv)
Kaanjärv (Edru Kaanjärv)
Kaanjärv (Kägari Kaanjärv) (Mälitsjärv, Mustjärv)
Kaanjärv (Nõmme Kaanjärv)
Kaanjärv (Peetsu Kaanjärv) (Peetsu järv)
Kaanjärv (Äidu Kaanjärv) (Pekujärv)
Kaarnajärv (Kaarna järv)
Kaarnajärv (Nursipalu Kaarnajärv)
Kaasikjärv
Kaasjärv
Kahrila järv
Kaiavere järv
Kaikjärv (Kaika järv)
Kaiu järv
Kalajärv (Kastijärv, Mudajärv, Kolajärv)
Kalda järv
Kalijärv (Lasva Kalijärv)
Kalli järv (Pühajärv, Kaali järv)
Kalmatjärv (Kalmetu järv, Kalmetjärv, Hurmi järv)
Kalmejärv (Kalajärv, Külmjärv)
Kaloga järv
Kalporo järv
Kamarusjärv
Kambja järv
Kanariku järv (Kanariku Verijärv)
Kanassaare järv (Kanasaare järv)
Kangrujärv (Krüüdneri Kangrujärv) (Krüüdneri järv)
Kapstoja lump (Kapstoja veehoidla)
Karijärv
Karsna järv
Karu järv (Prangli Karujärv, Prangli järv, Pangli Karujärv)
Kassiniidü järv
Kassioro järv
Kastjärv (Uibo Linajärv)
Kaurijärv
Kauru järv
Kaussjärv (Rõuge Mõisajärv)
Kavadi järv (Kavati järv, Uue-Saaluse järv, Mäejärv)
Keebi järv
Keeri järv (Keri järv, Härjanurme järv)
Keldu järv (Keltu järv)
Kelläri järv (Kellari järv)
Kenni lomp
Keskmäne Suujärv (Meenikunnu Keskmäne Suujärv) (Nohipalu Soojärv, Nohipalo Soojärv)
Kiidjärv
Kiisa järv (Holvandi Kiisajärv)
Kirbu järv
Kitseküla järv (Kitse järv)
Kivijärv (Holvandi Kivijärv) (Holvandi Kivijärv)
Kivijärv (Kodijärve Kivijärv) (Kodijärv, Mäejärv, Mäekivi järv, Suur Kodijärv)
Kivijärv (Laiuse Kivijärv)
Kodijärv (Väike Kodijärv, Viimakse järv, Kogrejärv)
Kogrejärv (Krüüdneri Kogrejärv)
Kogrejärv (Vellavere Kogrejärv) (Vellavere järv)
Kogri järv
Kogrijärv
Kogrijärv (Ristimurru Kogrijärv) (Ristimuru Kogrijärv, Ristimuru järv)
Kogrõjärv (Hatiku Kogrõjärv) (Hatike Kogrejärv)
Kogrõjärv (Koigu Kogrõjärv) (Koigu Kogrejärv)
Kogrõjärv (Mäe-Tilga Kogrõjärv)
Kogrõjärv (Piigandi Kogrõjärv) (Piigandi Kogrejärv, Mõntsiküla järv)
Kogrõjärv (Saaluse Kogrõjärv) (Saaluse Kogrejärv, Ansumäe järv)
Kogrõjärv (Tsolgo Kogrõjärv)
Kogõrjärv (Tsopa Kogõrjärv) (Tsopa Kogrejärv, Kogerjärv, Navi järv)
Kolga järv
Kolmjärv (Loodi järv, Kastolatsi Kolmjärv)
Kommõri järv
Koosa järv
Korgõsaarõ järv (Kõrgessaare järv, Uibo järv, Kõrgejärv)
Korgõsilla sulg
Kriimani järv
Krüüdneri järv (Mõisajärv, Kangru järv)
Kuasuu lump
Kubija järv (Kubja järv)
Kublitsa järv (Kublitsi järv)
Kuhamu järv
Kuksina järv (Nõoste järv, Neoste järv)
Kuningvere järv
Kunnaland (Sossi Kunnaland) (Konnaland, Määsjärv)
Kuremaa järv (Kurema järv)
Kurgjärv
Kutsika järv
Kuulma järv (Kuulme järv, Külmajärv, Koolma järv)
Kuustiguniidü lump
Kõovarigu lump
Kõrbjärv (Rõuge Kõrbjärv)
Kõrbjärv (Tilsi Kõrbjärv)
Kõrdsijärv (Partsi Kõrdsijärv) (Partsi järv, Koolimaja järv, Partsi Kõrtsijärv)
Kõrdsijärv (Saaluse Kõrdsijärv) (Saaluse Kõrtsijärv)
Kõrkõnijärv
Kõtajärv (Kötajärv, Kotajärv, Võsu järv, Katuga järv)
Kõvera järv (Orava Kõverjärv)
Kõverjärv (Päidla Kõverjärv)
Kõvvõrjärv (Kooraste Kõvvõrjärv) (Kooraste Kõverjärv)
Kõvvõrjärv (Leevi Kõvvõrjärv) (Alavere järv, Kõverjärv, Helmjärv)
Kõvvõrjärv (Tsiamäe Kõvvõrjärv) (Haanja Kõverjärv, Suur Tseamäe järv)
Kõvvõrjärv (Tsolgo Kõvvõrjärv) (Tsolgo Kõverjärv)
Kängämäe sulg
Käpajärv (Hellenurme Käpajärv)
Käpämäe land
Kärnjärv (Otepää Kärnjärv)
Kärnjärv (Pindi Kärnjärv) (Võru Kärnjärv)
Kükä järv (Kükajärv, Piirijärv, Kauksi Linnajärv)
Külajärv (Vellavere Külajärv) (Vellavere järv, Tootsi järv)
Külmlätte lump
Küläjärv (Plaani Küläjärv) (Plaani Külajärv, Plaani järv, Suurjärv)
Küläjärv (Vällämäe Küläjärv) (Vällamäe Külajärv, Suur Rauba järv)
Küläoro järv
Küti järv (Sipe järv)
Laatrõjärv (Ruusa järv, Laatre järv)
Lahepera järv (Lahe järv)
Lahojärv (Lahujärv, Lohujärv)
Lambahanna järv (Lambasaba järv, Truuta järv)
Lambaniidü lomp
Langendlaugas
Lannu lomp
Lasva järv
Lauga järv
Laustoja lump (Viitka veehoidla)
Lavatsi järv (Lavaõue järv, Lavatse järv)
Leego järv (Leegu järv)
Leeväti järv (Leevati järv, Nohipalu järv, Nohipalojärv)
Leoski järv
Liinjärv
Liinu järv (Liinujärv, Liinajärv)
Liitesaarõ lomp
Lilu järv (Lillu järv, Lillo järv, Heinjärv)
Linajärv (Hellenurme Linajärv)
Linajärv (Kooraste Linajärv) (Väike järv)
Linaleojärv (Äntu Linaleojärv) (Äntu Linajärv, Moora järv)
Linnajärv (Mooste Linnajärv)
Linnasjärv (Kirikumäe Linajärv)
Linnõjärv (Erastvere Linajärv)
Loosu järv
Lubjaahujärv (Lubjajärv)
Lutikajärv (Saare Lutikajärv)
Lõo järv
Lõvaski järv
Lüübnitsa Umbjärv (Lüügnitse Umbjärv, 2. Võõpsu järv)
Lüüsjärv (Järve järv)
Matsi järv (Kavandi Suurjärv, Kõvandu Suurjärv, Matsijärv, Kapajärv, Kävandu Suurjärv, Kavandu Suurjärv)
Meelva järv (Mulva järv)
Mooste järv (Moisekatsi järv, Mõisajärv)
Mudajärv
Mudajärv (Kiigamäe Mudajärv)
Mudajärv (Plaani Mudajärv) (Alakäraku järv)
Mudajärv (Pundsu Mudajärv)
Mudalaht (Muda laht)
Mudsina järv (Mutsina järv, Mugina järv)
Murojärv (Külma järv, Mooru järv)
Mustjärv (Kokora Mustjärv) (Alatskivi Mustjärv, Savastvere Mustjärv)
Mustjärv (Leevi Mustjärv)
Mustjärv (Nohipalo Mustjärv) (Nohipalu Mustjärv, Tsernajärv)
Mustjärv (Orava Mustjärv)
Mustjärv (Piigandi Mustjärv) (Mustina järv, Kogrejärv)
Mustjärv (Timo Mustjärv)
Mustjärv (Tsolgo Mustjärv)
Mustjärv (Võrumõisa Mustjärv) (Võru Mustjärv)
Mutsu järv
Mõisajärv (Päidla Mõisajärv)
Mõrtsuka järv
Mõujärv
Mäe-Tilga järv (Mäetilga järv, Valgejärv)
Mäejärv (Väimela Mäejärv) (Väimela Ülajärv, Suur Väimela järv)
Mäeotsa järv (Mäetaguse järv)
Mäestjärv (Sibula järv)
Mäha järv (Otepää Mäha järv)
Mäiste järv (Meiste järv)
Männikjärv (Männikjärv, Männikujärv)
Määräjärv
Nahajärv (Naha järv)
Neeruti järv
Neitsijärv (Partsi Neitsijärv)
12 nimetut järve
Noodasjärv (Nuudasjärv, Nadasi järv)
Nõuni järv
Orava järv (Orava Mõisajärv)
Orava järv (Saaluse Orava järv)
Osõtsuu järv (Osetsoo järv, Otsesu järv)
Paadikõrdsi järv (Paadikärusi järv)
Paali järv
Padojärv (Pado järv, Padu järv)
Paidra järv
Paklajärv (Kauksi Külajärv)
Palalinna järv
Palandniidü lump
Palandulump
Palanujärv (Palanu järv, Väike Tseamäe järv)
Palojärv (Ando Palojärv) (Saaluse Palojärv, Ando järv, Piirijärv, Paloveere järv)
Palojärv (Haavapää Palojärv) (Haavapea Palujärv)
Palojärv (Ihamaru Palojärv) (Ihamaru Palujärv)
Palojärv (Kanepi Palojärv) (Kanepi Palujärv, Kooraste Palujärv)
Palojärv (Kääpa Palojärv) (Kääpa Palujärv, Linaleo järv)
Palojärv (Lutsu Palojärv)
Pangodi järv
Papijärv (Jõemõisa Papijärv)
Pappjärv
Peipsi järv, koos Lämmijärve ja Pihkva järvega
Penijärv
Peräjärv (Andsu Peräjärv) (Andsu Perajärv)
Peräjärv (Plaani Peräjärv) (Plaani Perajärv, Peratsjärv, Juhkajärv)
Peräjärv (Viigjärve Peräjärv)
Peräjärv (Vällämäe Peräjärv) (Vällamäe Perajärv, Väike Rauba järv)
Perätsjärv (Peratsjärv, Peratjärv)
Piigandi järv (Vana-Piigandi järv, Vana Piigaste järv)
Piirimäe lump
Pikajärv (Pikkjärv)
Pikkjärv (Ivaste Pikkjärv) (Lutika Pikkjärv)
Pikkjärv (Kaarepere Pikkjärv)
Pikkjärv (Kooraste Pikkjärv)
Pikkjärv (Lootvina Pikkjärv) (Lootsina Pikkjärv)
Pikkjärv (Palometsa Pikkjärv)
Pikkjärv (Tilsi Pikkjärv)
Pikkjärv (Tsolgo Pikkjärv)
Pikämäe järv (Pikamäe järv, Partsi külajärv)
Pikässuu lump
Pilkuse järv
Pille järv
Plessi järv
Poka järv
Poksi järv
Prandsumõtsa lump
Prossa järv (Luua järv)
Pugu järv (Pugujärv, Iduste järv)
Puiga järv (Pulga järv)
Pupastvere järv
Purka järv
Puustusjärv (Kallaste järv, Kallase järv, Puustuse järv)
Puustuslump
Põdramõtsa järv (Põdrametsa järv)
Põldalotsõ järv (Põldalune järv, Soomäe järv, Põldealune järv)
Pärgi lump
Pätsulaugas (Endla Suurlaugas)
Pütäljärv
Pütäljärv (Meegomäe Pütäljärv) (Meegumäe Pütaljärv, Melgumäe järv, Pütaljärv)
Raadi järv (Roodi järv)
Raigastvere järv
Ratasjärv (Rõuge Ratasjärv)
Rehäjärv (Rihajärv)
Ristikerkujärv (Ristijärv, Ristikiriku järv, Pusa järv)
Roodsi sulg
Ruskavere järv
Räbi järv
Rängä järv
Räpo järv (Hottejärv)
Saadjärv
Saare järv (Saarjärv, Saaremõisa järv)
Saareküla järv
Saarjärv (Partsi Saarjärv)
Saarõ sulg
Saarõpää järv (Värska Saareküla järv, Saareküla järv, Saarepää järv)
Sanksaarõ järv (Suursoo Saarjärv, Suursoo järv, Sänksaare järv)
Savastvere järv
Savijärv (Ivaste Savijärv) (Lutika Savijärv, Müta järv)
Savijärv (Joosu Savijärv)
Selgjärv (Järvselja järv, Järveselja järv)
Seljajärv
Sikuti järv (Sirkuti järv, Metsküla järv, Metsajärv)
Sinijärv (Endla Sinijärv)
Sinijärv (Äntu Sinijärv)
Sinikahja järv (Sinikajärv, Sinikaela järv, Soeoru järv)
Sinikejärv (Sinike järv, Sinikjärv, Sinika järv)
Sinilaugas (Väike Sinijärv, Väike Sindi järv)
Sirkjärv (Tsirkjärv, Sirgjärv, Umbjärv, Väike-Umbjärv)
Soitsejärv (Suurjärv)
Soitsjärv
Solda järv
Soodi järv / Vodi järv (Hodijärv, Söödijärv, Soodijärv, Vodijärv)
Soome järv (Soomejärv)
Suujärv (Listaku Suujärv) (Listaku Soojärv, Metsajärv)
Suujärv (Vana-Koiola Suujärv) (Vana-Koiola Soojärv)
Suulätte lump (Pustuse järv)
Suur Karujärv (Nõo Karujärv)
Suur Kasvandulump
Suur Kõrbjärv
Suur Linajärv (Tooma Suur Linajärv) (Tooma Linajärved, Linajärved, Prilljärved)
Suur Suujärv (Meenikunnu Suur Suujärv) (Nohipalu Soojärv, Nohipalo Soojärv)
Suurjärv (Karinu Suurjärv) (Karinu kaksikjärv)
Suurjärv (Kooraste Suurjärv)
Suurjärv (Rõuge Suurjärv)
Suurjärv / Näkijärv (Päidla Suurjärv / Näkijärv) (Silla-Suurjärv, Sillajärv)
Suurlaugas (Endla Suurlaugas) (Endla raba laugas)
Särgjärv (Jõemõisa Särgjärv)
Süväjärv
Tabina järv
Tagajärv (Hatiku Tagajärv) (Hatike Edejärv, Hatiku järv, Hatiko järv)
Tahojärv (Kõvera Väikejärv)
Tallilomp (Aiaste Tallilomp) (Tallijärv)
Taltjärv (Tolkjärv, Suur Haanja järv)
Tamme järv (Tammejärv, Tammiku järv, Tammjärv)
Tammiku järv (2. Tammiku mõisa järv, 2. Tammiste mõisa järv)
Tammsaarõ järv (Tammsaare järv)
Tamula järv
Tedre järv
Tegova järv
Tikutaja järv (Tamme Palujärv)
Tinapuu järv
Toomõ järv
Trepimäe järv (Porijärv)
Tseema järv
Tserebi järv (Tserepi järv, Viitka järv)
Tsianahajärv (Kolepi Mustjärv)
Tsopa järv / Põrmu järv (Põrmujärv, Kogrejärv)
Tsõõrikjärv (Lootvina Tsõõrikjärv) (Lootvina Särgjärv, Särikjärv, Virga järv, Sõrgjärv)
Tsäpsi järv / Järvemäe järv (Järveoja järv)
Tuhkrijärv (Tuhkru järv, Väike Haanja järv)
Tulijärv (Tulejärv)
Turu järv (Turujärv)
Tõugjärv (Küünjärv)
Tõukajärv
Ubasuu lump
Uiakatsi järv (Väike-Kooraste järv)
Uibujärv (Päidla Uibujärv) (Uibojärv, Annijärv)
Uibujärv (Uibo järv, Uibo Mustjärv, Kõrgessaare järv)
Uigumäe lump
Umbjärv (Illi Umbjärv) (Suur Umbjärv, Illi Suur-Umbjärv)
Umbjärv (Keressaare Umbjärv)
Umbjärv (Kostkova Umbjärv) (Kastkova Umbjärv)
Umbjärv (Mehikoorma Umbjärv)
Umbjärv (Pupastvere Umbjärv) (Pupastvere Umbjärv, Suur Umbjärv)
Umbjärv (Rõhu Umbjärv) (Rehujärv)
Unsajärv (Unsa järv, 1. Veskimõisa järv)
Utra lump
Vaaba järv
Vagula järv
Vahejärv (Neeruti Vahejärv) (Kitsejärv)
Vahejärv (Vällämäe Vahejärv) (Vällamäe Keskjärv)
Vahejärv (Äntu Vahejärv) (Roheline järv)
Vahtsõjärv (Palometsa Vahtsõjärv)
Vaikne järv (Illi järv)
Vakari järv
Valgejärv (Äntu Valgejärv) (Äntu Valgjärv, Paralepetsa järv)
Valgjärv (Kasaritsa Valgjärv) (Võru Valgjärv, Jaani järv)
Valgjärv (Otepää Valgjärv)
Valgjärv (Rõuge Valgjärv) (Jaanipeebu järv)
Valgõjärv (Nohipalo Valgõjärv) (Nohipalo Valgejärv, Nohipalu Valgejärv, Valgjärv)
Vana-Koiola järv (Koiola järv)
Vanajärv (Luke Vanajärv)
Vanigõjärv (Savihoovi järv)
Vardja järv (Aleksandri järv)
Varsangulump
Varõssõ järv (Varese järv)
Vaskna järv
Vasula järv
Verevi järv (Elva järv)
Verijärv (Kasaritsa Verijärv)
Veskimõisa järv
Vidrike järv (Topano järv)
Vihatjärv
Vihtjärv
Vihtla järv (Lutika järv, Kokemäe järv)
Viigjärv (Viigijärv)
Viinakuajärv (Leevi Viinakuajärv) (Viinakoja järv)
Viira järv
Viisjaagu järv
Vilajärv
Vimbland
Viro land
Virosi järv (Viroste järv, Viruste järv, Viiruste järv)
Virve järv (Virvejärv)
Vissi järv
Voki järv
Võngjärv
Vähkjärv (Kubija Vähkjärv) (Vähajärv, Kasaritsa Vähkjärv, Kubija Vähajärv)
Vähkjärv (Piigandi Vähkjärv) (Kanepi Vähkjärv)
Väike Karujärv (Nõo Väike Karujärv)
Väike Linajärv (Linajärv, Aknajärv)
Väike Linajärv (Tooma Väike Linajärv) (Tooma Linajärved, Linajärved, Prilljärved)
Väike Umbjärv (Illi Väike Umbjärv) (Illi Väike-Umbjärv)
Väike-Juusa järv (Olep-Juusa järv, II Juusa järv)
Väike-Keebi järv
Väike-Nõuni järv (Väike Nõuni järv)
Väike-Tammiku järv
Väikejärv (Karinu Väikejärv)
Väikejärv (Päidla Väikejärv) (Toovere järv)
Väikene Kasvandulump (Väike Kasvandulump)
Väikene Kõrbjärv (Väike Kõrbjärv, Ülemäe järv)
Väikene Mäestjärv (Väike Mäestjärv)
Väikene Palojärv (Ihamaru Kogrejärv, Väike Palujärv, Väike Palojärv)
Väikjärv (Väitjärv, 2. Kurgjärv)
Väikujärv (Kõvera Väikujärv) (Kõvera Väikejärv, Mustajärv)
Väinjärv (Veinjärv)
Värska laht
Õrsava järv (Värska järv, Ozerka järv, Ersava järv)
Äijärv (Kalli Äijärv) (Umbjärv)
Äijärv (Kastolatsi Äijärv) (Uska järv)
Üvvärjärv (Üvarjärv)
Üüvjärv

Paisjärved Peipsi alamvesikonnas

(Järvere kalatiigid) (Vagula kalatiigid)
(Järvere kalatiigid) (Vagula kalatiigid)
(Järvere kalatiigid) (Vagula kalatiigid)
(Järvere kalatiigid) (Vagula kalatiigid)
(Järvere kalatiigid) (Vagula kalatiigid)
(Järvere kalatiigid) (Vagula kalatiigid)
(Järvere kalatiigid) (Vagula kalatiigid)
(Järvere kalatiigid) (Vagula kalatiigid)
(Järvere kalatiigid) (Vagula kalatiigid)
(Järvere kalatiigid) (Vagula kalatiigid)
(Järvere kalatiigid) (Vagula kalatiigid)
(Järvere kalatiigid) (Vagula kalatiigid)
(Järvere kalatiigid) (Vagula kalatiigid)
(Järvere kalatiigid) (Vagula kalatiigid)
(Järvere kalatiigid) (Vagula kalatiigid)
(Järvere kalatiigid) (Vagula kalatiigid)
(Põdraoja lombid)
(Põdraoja lombid)
(Põdraoja lombid)
(Põdraoja lombid)
(Rängä lombid)
Aardla poldri järv (Pori järv, Reola bassein)
Adra paisjärv
Ala-Vadsa lump (Meliküla tiigid)
Alajõe paisjärv
Alastvere veehoidla (Allastvere veehoidla, Meeritsa veehoidla)
Alasulg (Trolla Alasulg)
Alatskivi järv (Alatskivi paisjärv)
Alaveski järv (Küti Alaveski järv)
Albre järv (Aiaste Albre järv) (Kriisa tiik)
Ao paisjärv (Ao paisjärv, Ao veehoidla)
Ao veskijärv (Ao paisjärv, 2. Ao paisjärv)
Asu järv (Leevijõe Asu järv)
Elva paisjärv (Pulga veehoidla)
Erne järv (Padari paisjärv)
Haage järv (Haage paisjärv, Loku veehoidla)
Haavakivi paisjärv
Hanitiik (Krootuse veehoidla)
Hellenurme järv (Hellenurme paisjärv)
Hilba järv
Hilläkeste järv (Meremäe paisjärv, Tsirgu paisjärv)
Hutita veskijärv (Utita veskijärv)
Härjanurme paisjärv (Härjanurme veskijärv)
Igevere paisjärv
Illi veskijärv
Ilmatsalu paisjärv
Issaku järv (Issaku paisjärv)
Jussoni lomp (Kriisa tiik)
Juta järv (Viru-Tammiku paisjärv)
Jõgeva veskijärv (Jõgeva paisjärv)
Järaniku järv (Äntu paisjärv)
Järveots (Kambja Järveots) (Kambja paisjärv)
Jürijärv (Mallika järv)
Kalalomp (Kitseoja veehoidla)
Kamari järv (Kamari paisjärv)
Kamari veskijärv
Kauksi järv / Vanaküla järv (Kauksi paisjärv, Kiviotsa järv, Kauksi Kivijärv)
Kentsi järv (Aru paisjärv, Kentsi paisjärv)
Kiidjärve veskijärv (Kiidjärve paisjärv)
Kiisli paisjärv (Kiisli järv) (Kiisli paisjärv)
Kiltsi veskijärv
Kivijärv (Osula Kivijärv) (Osula paisjärv)
Kolodsi järv (Kolutse järv, Kolotsi järv)
Konsa järv (Konsa paisjärv)
Koogi järv (Koogi paisjärv)
Kooraste paisjärv
Koosa paisjärv
Kose järv (Kose paisjärv, Koseveski paisjärv)
Kubija paisjärv
Kudina järv (Kudina paisjärv)
Kukulinna järv (Kukulinna paisjärv)
Kundsa järv
Kunna järv (Tännassilma paisjärv)
Kurepalu järv
Kurvitsa järv (Kurvitsa veskijärv)
Kuuda järv
Kõrveküla paisjärv
Kõrvõ lomp (Naha tiik)
Kõõvomõtsa järv (Rookse paisjärv)
Külajärv (Leevijõe Külajärv) (Leevijõe paisjärv)
Külitse paisjärv (Nigula paisjärv, Kikka paisjärv)
Laeva järv (Laeva paisjärv)
Latõrna järv / Soe järv (Miiaste turbakarjäär)
Leevaku paisjärv
Leevi veskijärv (Leevi paisjärv)
Luhte järv (Luhte paisjärv, Luhtõ paisjärv)
Luiga lump (Kündja tiik)
Magari järv (Magari paisjärv)
Matu veskijärv
Melliste järv (Melliste paisjärv)
Metsakivi järv / Kirepi järv (Kirepi paisjärv, Koosa paisjärv)
Miiaste järv (Miiaste turbakarjäärid)
Munkülä järv (Munaküla järv)
Mõisajärv (Partsi Mõisajärv) (Partsi järv)
Mäe-Vadsa lump (Meliküla tiigid)
Mäesulg (Saaluse Mäesulg) (Vana-Saaluse veehoidla)
Mäesulg (Trolla Mäesulg) (Trolla paisjärv)
Mäeveski järv (Küti Mäeveski järv)
Mällu veskijärv (Mällo paisjärv, Mällu paisjärv)
Möksi veskijärv (Möksi paisjärv, Mõksi veskijärv)
5 nimetut järve
Norra allikajärv
Nursi veskijärv (Nursi paisjärv)
Obinitsa järv (Obinitsa paisjärv, Tuhkvitsa veehoidla, Tääglova veehoidla)
Oleski lump (Partsi Külajärv, Partsi paisjärv)
Olli järv (Olli paisjärv)
Otiaru paisjärv (Otiaru veehoidla, Mõisaküla paisjärv)
Otitiik (Kärmase tiik, Oti tiik)
Paabu lomp (Meelva paisjärv)
Painküla paisjärv
Palamuse paisjärv
Palu järv (Palu paisjärv)
Palu paisjärv (Palu veehoidla)
Pattina järv (Saatse paisjärv)
Peeda järv (Peeda paisjärv, Peedu paisjärv)
Peri järv (Tromsi veehoidla)
Pikkjärve paisjärv (Kaarepere paisjärv)
Pikknurme järv (Pikknurme paisjärv)
Poka veskijärv (Poka veehoidla)
Puurmani paisjärv
Põksi veehoidla
Põlva järv (Põlva paisjärv, Plaki järv)
Pärsikivi paisjärv
Rahinge järv (Rahinge paisjärv)
Rauba järv
Roiu järv (Roiu paisjärv)
Ropka järv (Ropka paisjärv)
Rutikvere I veehoidla
Rutikvere II veehoidla
Rõhu paisjärv
Rämsi järv (Rämsi veskijärv)
Räpina järv (Räpina paisjärv)
Rääbise veehoidla
Räägu veskijärv
Rüütle järv (Annemõisa paisjärv, Rüütle paisjärv)
Sae veskijärv (Saeveski paisjärv)
Saesaare paisjärv
Saia järv (Põlgaste paisjärv)
Savikoja paisjärv (Savikoja veehoidla, Erala paisjärv)
Sika järv
Sur'a järv (Eensalu paisjärv, Eensalu veehoidla)
Suure-Kambja järv (Suur-Kambja paisjärv, Suure-Kambja paisjärv)
Sõmerpalu järv (Sõmerpalu veskijärv, Sõmerpalu veehoidla)
Tarakvere paisjärv
Tatra veskijärv
Torma järv (Torma paisjärv)
Tsähknä veskijärv (Tsähkna paisjärv, Tsähkna järv)
Tuha veskijärv
Tõrve paisjärv
Undi veehoidla (Hundi veehoidla, Võibla paisjärv)
Undi veehoidla (Hundi veehoidla, Võibla paisjärv)
Vahtsõnõ järv (Verioramõisa Vahtsõnõ järv)
Vaiatu järv (Vaiatu paisjärv)
Valgeanso paisjärv
Vanajärv (Verioramõisa Vanajärv)
Vara paisjärv (Kuusiku-Papiaru paisjärv)
Varangu järv (Varangu allikas)
Vedu paisjärv (Vedu veehoidla)
Veia paisjärv (Oolejärv)
Veriora järv (Veriora paisjärv)
Veskijärv (Kubija Veskijärv)
Veskijärv (Leevijõe Veskijärv)
Veskijärv (Nõmme Veskijärv) (Nõmme järv, Nõmme veskijärv, Nõmmeveski paisjärv)
Veskijärv (Palamuse Veskijärv)
Viinamärdi järv (Viinamärdi paisjärv)
Vinnemäe lump (Tserepi paisjärv)
Voika järv (Voika paisjärv)
Voore paisjärv
Vorstioru järv (Võõpste paisjärv)
Võisiku järv (Võisiku paisjärv)
Võnnu paisjärv
Väimela paisjärv (Väimela paisjärv)
Ööbikujärv (Soona tiik)

Tehisjärved Peipsi alamvesikonnas

(Aardla poldri veehoidla)
(Aardla poldri veehoidla)
(Aardla poldri veehoidla)
(Aardla poldri veehoidla)
(Aardla poldri veehoidla)
(Aardla poldri veehoidla)
(Ahja tiigid)
(Haaslava kalatiigid)
(Haaslava kalatiigid)
(Haaslava kalatiigid)
(Haaslava kalatiigid)
(Haaslava kalatiigid)
(Haaslava kalatiigid)
(Haaslava kalatiigid)
(Haaslava kalatiigid)
(Haaslava kalatiigid)
(Haaslava kalatiigid)
(Haaslava kalatiigid)
(Haaslava kalatiigid)
(Haaslava kalatiigid)
(Haaslava kalatiigid)
(Härjanurme kalatiigid)
(Härjanurme kalatiigid)
(Härjanurme kalatiigid)
(Härjanurme kalatiigid)
(Härjanurme kalatiigid)
(Härjanurme kalatiigid)
(Ilmatsalu kalatiigid)
(Ilmatsalu kalatiigid)
(Ilmatsalu kalatiigid)
(Ilmatsalu kalatiigid)
(Ilmatsalu kalatiigid)
(Ilmatsalu kalatiigid)
(Ilmatsalu kalatiigid)
(Ilmatsalu kalatiigid)
(Ilmatsalu kalatiigid)
(Järvere kalatiigid) (Vagula kalatiigid)
(Järvere kalatiigid) (Vagula kalatiigid)
(Järvere kalatiigid) (Vagula kalatiigid)
(Järvere kalatiigid) (Vagula kalatiigid)
(Järvere kalatiigid) (Vagula kalatiigid)
(Järvere kalatiigid) (Vagula kalatiigid)
(Järvere kalatiigid) (Vagula kalatiigid)
(Järvere kalatiigid) (Vagula kalatiigid)
(Kaagu lombid)
(Kaagu lombid)
(Kaagu lombid) (Käovaariku tiik, Kaagu tiigid)
(Maaritsa lombid)
(Maaritsa lombid) (Maaritsa tiik nr.3)
(Maaritsa lombid) (Maaritsa tiik nr.4)
(Maaritsa lombid) (Maaritsa tiik nr.5)
(Maaritsa lombid) (Maaritsa tiik nr.6)
(Omedu kalatiigid)
(Omedu kalatiigid)
(Piimakombinaadi tiigid)
(Piimakombinaadi tiigid)
(Piimakombinaadi tiigid)
(Taki tiigid)
(Taki tiigid)
(Teilma turbatiigid)
(Teilma turbatiigid)
(Teilma turbatiigid)
(Teilma turbatiigid)
(Teilma turbatiigid) (Ulila turbakarjäärid)
(Teilma turbatiigid) (Ulila turbakarjäärid)
(Teilma turbatiigid) (Ulila turbakarjäärid)
(Teilma turbatiigid) (Ulila turbakarjäärid)
(Teilma turbatiigid) (Ulila turbakarjäärid)
(Teilma turbatiigid) (Ulila turbakarjäärid)
(Teilma turbatiigid) (Ulila turbakarjäärid)
(Teilma turbatiigid) (Ulila turbakarjäärid)
(Teilma turbatiigid) (Ulila turbakarjäärid)
(Teilma turbatiigid) (Ulila turbakarjäärid)
(Teilma turbatiigid) (Ulila turbakarjäärid)
(Teilma turbatiigid) (Ulila turbakarjäärid)
(Teilma turbatiigid) (Ulila turbakarjäärid)
(Teilma turbatiigid) (Ulila turbakarjäärid)
(Teilma turbatiigid) (Ulila turbakarjäärid)
(Visnapuu lombid) (Tuulemäe tiigid)
(Visnapuu lombid) (Tuulemäe tiigid)
Abissaare karjäär
Alajärv (Maaritsa Alajärv)
Anne kanal I
Anne kanal II
Eerika tiik
Haki lomp (Taru tiigid)
Herrmani lomp (Valgjärve tiigid)
Himmaste turbatiik
Hola lump (Võrumõisa tiik)
Hülgevõsu lomp (Valgjärve tiigid)
Imukvere tiik
Irda lomp (Maaritsa tiik nr.2)
Juhani lomp
Jõepera karjäär
Kaarasuu järv / Valli lomp (Kaarasoo järv)
Kaarniidü lump
Kajakajärv (Leigo Kajakajärv)
Kallitiik
Kalsoni tiik
Kamariku karjäär
Karjamaa veehoidla
Keskmine järv (Ahja Keskmine järv) (Ahja tiigid)
Kiisla lomp
Kolleri karjäär (Kolleri kruusakarjäär)
Kolmõpinijärv (Juraski tiigid)
Kontserdijärv (Leigo Kontserdijärv)
Kovata järv
Kula järv (Kula tiigid)
Kulbi lomp (Valgjärve tiigid)
Kureoja tiik
Kõiviksuu lomp
Kõpu tiik (Kõpu veehoidla, Aidu tehisjärv, Aidu veehoidla)
Kõrre lomp (Valgjärve tiigid)
Käpämäe järv
Laanõperä lump
Lahavere järv
Lammassoo tiik
Liinamäe lump
Liivoja veehoidla
Likõlaanõ karjäär
Loosisuu turbalombid
Lõokese lomp
Maanteejärv (Leigo Maanteejärv)
Maaritsa järv (Maaritsa tiik nr.1)
Majasoo tiik
Marana lump
Matu lomp
Meleski
Metste järv
Mädäjärv (Saluala Mädäjärv) (Mädajärv)
Mähä järv (Valgjärve Mähä järv)
Männiku lomp (Pilkuse tiigid)
Märi lomp
Mätäsniidü lomp
Määrästü turbatiik
46 nimetut järve
Nogu karjäärilump (Nogupalu karjäär, Nogopalu karjäär)
Nõmme järv (Nõmme Liivajärv)
Nõnova järv
Odivere tiik
Oha järv
Ojasaare järv
Oroniidü Alalump (Oroniidü lump)
Oroniidü lump
Palo tiik / Härmä tiik
Pedäjämäe lump (Pedjamäe tiik, Kaagu tiigid)
Peku järv
Pikareinu lomp (Valgjärve tiigid)
Ploomi lump
Plotina järv (Kahkva tiik)
Postimäe lomp (Valgjärve tiigid)
Postkastijärv (Leigo Postkastijärv)
Puhtaleiva
Puurmani kalatiigid
Põlgastõ lump (Meremäe Põlgastõ lump)
Rebäsemäe lomp
Reinu tiigid
Saarelomp (Toru Saarelomp) (Valgjärve tiigid)
Saarõniidü lump (Karatsimäe tiik)
Sika lomp (Sikakurmu tiik)
Simuna lomp
Solova järv (Vaaksaare tiik)
Sulõndu järv (Piigandi tiik)
Supilinna tiik
Suuresoo lomp (Valgjärve tiigid)
Tallima sulg
Toru lomp (Valgjärve tiigid)
Tsuura lomp (Räpina poldri tiik)
Tuulõmäe lump
Utika lump
Vanajärv (Leigo Vanajärv)
Varnja poldri tiik I
Villemi lomp

Allikad:
http://www.keskkonnaamet.ee/vesikonnad/
http://et.wikipedia.org