Peenjärv

Pindala: 8,1ha
Kaldajoone pikkus: 1246m
Veevahetus: 1 korda aastas
Veevahetuse skaala: nõrk (> 0,5 kuni 2)

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 59.2136111
Long: 27.5761111

Ida-Virumaal, Illuka vallas, Kuremäe ning Puhatu külade juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6569366

59°12'49" N

Y

704162

27°34'34" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond

Pindala 8,2 ha, kaldajoone pikkus 1 246 m

Veevahetus 1 kord aastas

Keskmise karedusega kihistunud järv, kalgiveeline ning segatoiteline

Limnoloogiline tüüp – Kalgiveeline ning rohketoiteline

Registri kood VEE2028000

Hotmedia.ee