Peeda järv (Peeda paisjärv, Peedu paisjärv)

Peeda järv, ka Peeda paisjärv, Peedu paisjärv

Tartumaal, Kambja vallas, Kavandu küla juures asuv avalik paisjärv

Järve läbib Peeda jõgi

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6452576

58°11'12" N

Y

654482

26°37'36" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Pindala 1,9 ha, pikkus 320 m, laius 110 m, kaldajoone pikkus 835 m

Valgala pindala 15 km2

Registri kood VEE2106110

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/