Pedejä järv (Pedejärv, Pedeja järv)

Pindala: 6,5ha
Kaldajoone pikkus: 1089m

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 57.6766667
Long: 27.2427778

Pedejä järv, ka Pedejärv, Pedeja järv

Võrumaal, Misso ning Vastseliine valdades, Sandi ja Kirikumäe külade juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6397431

57°40'37" N

Y

693429

27°14'34" E

Vesikond: Koiva vesikond - Mustjõe alamvesikond

Pindala 6,5 ha, pikkus 400 m, laius 260 m, kaldajoone pikkus 1 089 m

Registri kood VEE2145000

Kirikumäe järve edelanurgast vahetult lõuna pool on keset raba turbakallastega madal järv, ümbritsetud rabamännikuga. Sissevool kraavi kaudu Kirikumäe järvest. Pedeja järve lõunaotsast väljuvat ojakest võib pidada Daugava jõgikonda kuuluva Pedetsi jõe alguseks.

Vesi on pruun, hästi soojenev ja segunev. 1957 a. domineeris planktonis zooplankton, mis on Pedeja järves liigirikkam kui tüüpilistes rabajärvedes; leidus ka haruldasi liike (küürikut, hiidlondikut).

Kaladest esinevat järves haug ja ahven.
 /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/