Pärlijõe veskijärv (Saarlase paisjärv, Saarlase ülemine paisjärv, Eiche paisjärv)

Pärlijõe veskijärv, ka Saarlase paisjärv, Saarlase ülemine paisjärv, Eiche paisjärv

Võrumaal, Rõuge vallas, Pärlijõe, Saarlasõ ja Vanamõisa külade lähedal asuv paisjärv. Mitteavalik veekogu
Järve läbib Pärlijõgi

Veepeegel 0,7 ha, kaldajoon 1164 m

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6397051 57°40'55" N 
672455 26°53'29" E

Koiva vesikond - Mustjõe alamvesikond
KKR kood: VEE2069760

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee