Pärivere paisjärv (Are veehoidla, Are paisjärv)

Pärnumaal, Are vallas, Niidu ning Pärivere külade juures asuv avalik paisjärv

Järve läbib Are jõgi

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6486554

58°31'3" N

Y

534404

24°35'25" E

Vesikond: Lääne-Eesti vesikond - Pärnu alamvesikond

(Pindala ?, keskmine sügavus 1,5 m, maht 139,7 tuh m3, kaldajoone pikkus 2 067 m)

Valgala pindala 334,3 km2

Registri kood VEE2014910

MÄRKUS registris: Ilmselt alla lastud. Ei ole eristatav jõest

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/Hotmedia.ee