Pärimus: Sitajärv

Kõnnuh, Arduse talo maa pääl huunede ligi kutsutas ütte madalampa kotust Sitajärv. Sääl olno innembä üts väikene järv vai tiik. Külänaase käänüvä sinnä kokko ummõ lastõ sitatset mähkmet mõskmah. Tuust lastõ sitast saanu järv uma nime. Et järv huunede ligi väega haasäno, kaivno perremiis kraavi ja laskno järve tühäs.
RKM II 67, 405 (7) < Räpina khk. - Samuel Karopun (1957) Sisestas Salle Kajak 2007, kontrollis Salle Kajak 2007, redigeeris Luule Krikmann 2007, parandas Salle Kajak 2007

Allikas:
http://www.folklore.ee/lepp/rapina/?sel_id=2
Hotmedia.ee